Proinwestycyjny budżet

We wtorek, 30 grudnia na XXIII Sesji Rady Powiatu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009. Projekt przewiduje prawie 50 mln zł dochodów, z czego 10 mln, co stanowi 20% budżetu, zostanie przeznaczone na inwestycje.

Najwięcej środków, ponad 7 mln zł przeznaczono na inwestycje drogowe. W budżecie znalazły się także pieniądze na dotację dla kościańskiego szpitala oraz na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej. Na przyszły rok przewidziano także termomodernizację budynku komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie oraz remont siedziby Komendy Powiatowej Policji. Działania inwestycyjne obejmują także modernizację sali gimnastycznej i siłowni oraz okien w ZSP w Kościanie oraz remont dachu siedziby starostwa przy Alejach Kościuszki.

Andrzej Jęcz, Starosta Kościański prezentując budżet zapewnił, że jest to plan proinwestycyjny i bardzo bezpieczny. Tegoroczny plan budżetu zakłada wzrost kwoty dochodów o 22%, wydatków inwestycyjnych o 10% i spadek zadłużenie o prawie 3% w porównaniu z rokiem 2008.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo