Program „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”

Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął w dniu 26 kwietnia 2016 r. uchwałę w sprawie  przystąpienia do programu "Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży"  i ustalenia jego regulaminu.

Termin składania ofert upłynął 25 maja 2016 r.

Zgodnie z Regulaminem do programu włączone zostaną zadania sportowo - rekreacyjne, o charakterze ponadgminnym trwające minimum 5 kolejnych dni.

Zwracamy uwagę,że organizator zadania ma obowiązek  jego zgłoszenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z art. 92 d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 roku, poz.2156) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.