Prace trwają

Dodano: 21 sierpnia 2018

Trwa przebudowa drogi powiatowej Kobylniki (przy planowanym węźle W-6 „Kościan Południe”) – Nowy Białcz.

Trwają prace przy układaniu chodników i ciągów pieszo – rowerowych o szerokości 2 m, poszerzaniu drogi, układaniu nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji droga miejscami zostanie poszerzona, na całej długości będzie miała minimum 5,5 metra, a w Kobylnikach 6 metrów.

W wyniku remontu nastąpi zmiana przebiegu drogi głównej w Starym Białczu. Powstanie tam  parking dla samochodów osobowych oraz zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” z Grabonogu.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi to ponad 6,8 mln zł. Powiat na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P)”otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Zadanie zostanie wykonane do połowy września 2018 roku.