Prace na drogach powiatowych trwają

Starosta Kościański Bernard Turski objechał wczoraj drogi powiatowe, na których trwają roboty budowlane.

Na drodze z Żelazna do Stankowa trwają przygotowania do ułożenia nawierzchni bitumicznej, która zostanie wylana w najbliższy czwartek, 20 lipca 2017 roku.

Na odcinku ze Starych Oborzysk do Betkowa ułożona została już nawierzchnia bitumiczna na powstającym po prawej stronie (jadąc od drogi krajowej nr 5) ciągu pieszo-rowerowym. W Starych Oborzyskach układane są krawężniki.

Na drodze ze Słonina do Czempinia po lewej stronie wybudowany został już ciąg pieszo – rowerowy. Trwają też prace przygotowawcze do ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej na jezdni.

Na przebudowę drogi z Wieszkowa do Stankowa (inwestycja rozłożona na lata 2017-2018) Powiat Kościański pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Natomiast na przebudowę dróg Stare Oborzyska-Słonin oraz Słonin-Czempiń z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019.

Fot. 1 Stare Oborzyska - Słonin

Fot. 2 Stare Oborzyska - Słonin

Fot. 3 Stare Oborzyska - Słonin

Fot. 4 Słonin - Czempiń

Fot. 5 Słonin - Czempiń

Fot. 6 Żelazno - Stankowo

Fot. 7 Żelazno - Stankowo

Fot. 8 Żelazno - Stankowo

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo