Praca w Unii po roku - raport

2 września w Strasburgu European Citizen Action Service (ECAS) przedstawił raport na temat sytuacji na rynku pracy Unii Europejskiej w pierwszym roku po rozszerzeniu.

Pracę za granicą znalazło 450 tysięcy Polaków, głównie w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji, a więc w państwach, które zniosły wszelkie ograniczenia w dostępie do rynku pracy. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się Francja, prawdopodobnie ze względu na barierę językową. Polacy pracują przeważnie w fabrykach, sklepach, gospodarstwach rolnych, restauracjach i na budowach. Coraz częściej jednak kraje "starej " Unii decydują się na zatrudnianie polskich specjalistów.

Raport ECAS podkreśla jednocześnie, że po 1 maja 2004 roku do Polski w celach zarobkowych przyjechało relatywnie dużo obywateli starych krajów członkowskich. Od 1 maja do 31 grudnia 2004 roku zatrudniło się w Polsce 5 362 obywateli Piętnastki oraz 685 obywateli z nowych krajów UE.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo