Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) finansuje kolejny program, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.

Ponad 151 000 złotych z unijnego budżetu zostanie przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu pod nazwą "Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie", który jest prowadzony w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich- SPO RZL 1.2b. Projekt wspiera 60 młodych bezrobotnych w podejmowaniu przez nich skutecznych działań prowadzących do zatrudnienia lub samozatrudnienia w myśl hasła Ośrodka: "Połknij bakcyla aktywności, nim przyjdzie choroba bezrobocia". Pomoc Ośrodka jest dwupłaszczyznowa. Po pierwsze, doradca zawodowy, pedagog i psycholog obejmą opieką młodych ludzi, z którymi wypracują indywidualne plany kariery edukacyjnej i zawodowej oraz przygotują ich do realizacji kursów zawodowych. Po drugie, wszyscy zainteresowani projektem będą mogli skorzystać z bazy danych o pracodawcach, dowiedzieć się o usługach urzędów i programach wspierających. Cel będzie realizowany w oparciu o nowoutworzoną pracownię komputerową przy warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na ulicy Młyńskiej.

W oparciu o przeprowadzone latem ubiegłego roku badania ankietowe wśród poszukujących pracy (aspiracje zawodowe) oraz pracodawców (pożądani-poszukiwani pracownicy) określono cztery rodzaje kursów:

  1. Projektowanie graficzne w programach AutoCAD 2000 oraz Corel DRAW,
  2. Kurs komputerowy, obsługi kas fiskalnych, zasad GHP/GMP oraz systemu HACCP,
  3. Kierowca wózków widłowych i komputerowa obsługa programu magazynowania,
  4. Spawanie metodą MAG oraz TIG.

Wszyscy absolwenci kursu otrzymają certyfikaty, które np. w przypadku spawaczy uprawniają do podjęcia pracy w dowolnym państwie Unii Europejskiej.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo