Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie powstało w 2001 roku. Wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. Niemal od samego początku przy PCPR działa placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego, która ma za zadania: wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, pomoc dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami oraz organizację pieczy zastępczej.

Dane kontaktowe:

ul. Gostyńska 38,
64-000 Kościan

tel./fax. (65) 511 01 66, (65) 512 02 17

e-mail: pcprkoscian@wp.pl

Dyrektor: Agnieszka Marszewska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czynne jest w godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00