Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie ASF

Dodano: 27 listopada 2019

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie ASF

W siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie 22 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie zwołane zostało przez Starostę Kościańskiego Henryka Bartoszewskiego.

Celem posiedzenia było omówienie sytuacji związanej z potwierdzonymi przypadkami wystąpienia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w województwie lubuskim. Wojewoda Lubuski wyznaczył na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego i zielonogórskiego obszar skażony afrykańskim pomorem świń. Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. obszar ochronny wyznaczony został również w województwie wielkopolskim, tj. w powiecie wolsztyńskim oraz w gminie Wijewo w powiecie leszczyńskim.

Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i zaproszeni goście zapoznali się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościanie Katarzyny Szulańczyk na temat ryzyka związanego z wystąpieniem ASF i działaniami na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Ze względu na bliskie sąsiedztwo wystąpienia ogniska ASF i ryzyko dalszego jego rozprzestrzeniania, podczas posiedzenia omawiano również zasady współpracy i zadania poszczególnych służb, inspekcji i straży oraz jednostek samorządu terytorialnego w przypadku pojawienia się ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kościańskiego.

K. Szulańczyk podkreśliła znaczenie przestrzegania zasad bioasekuracji i - zwłaszcza przez hodowców świń - ustalonych nakazów i zakazów, które ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się ASF. Jednocześnie zwróciła się z apelem do hodowców, by przestrzegali obowiązku bieżącego aktualizowania danych na temat posiadanej hodowli w ARiMR.

Obecnie Powiatowy Lekarz Weterynarii organizuje spotkania informacyjne dot. ASF.

Ewa Naparty-Baczyńska z Nadleśnictwa Kościan poinformowała, że w najbliższych dniach na granicy województwa wielkopolskiego i województwa lubuskiego wybudowane zostanie ogrodzenie, które ma ograniczyć przemieszczanie się dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń.

Na spotkaniu PZZK obecni byli: Starosta Kościański Henryk Bartoszewski, Wicestarosta Kościański Zbigniew Franek oraz pozostali członkowie PZZK: Andrzej Zakrzewski – Komendant Powiatowy Policji, Piotr Zielonka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, mł. bryg. Robert Natunewicz – Komendant Powiatowy PSP, Katarzyna Szulańczyk – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Anna Dudziak – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Kościańskiego Stefan Żurkiewicz i Kazimierz Józefowski, , Andrzej Przybyła - Wójt Gminy Kościan, Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Małgorzata Adamczak - Burmistrz Śmigla, Przemysław Korbik – z-ca Burmistrza Miasta Kościana, st. bryg. Andrzej Ziegler – z-ca Komendanta Powiatowego PSP, Ewa Naparty-Baczyńska – z-ca Nadleśniczego oraz Marzena Thiel z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Informacje dot. afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

ad