Ponad pół miliona na modernizacje dróg powiatowych

Powiat Kościański w tym roku na modernizację dróg powiatowych wydatkował kwotę blisko 567 tys. złotych.

W ramach tych środków udało się poprawić jakość nawierzchni m.in. na drogach: Donatowo – Nowy Gołębin, Stare Bojanowo – Sierpowo,  Karmin – Chełkowo, Sierpowo – Stare Bojanowo oraz drodze powiatowej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 432 w kierunku Miąskowa.

 

Fot. 1 Koszt wyrównania masą bitumiczną drogi na odcinku Karmin – Chełkowo to blisko 109 tys. złotych.

Fot. 2 Powierzchniowe utrwalenie drogi między Donatowem a Nowym Gołębiem kosztowało samorząd Powiatu blisko 145 tys. złotych. 

Fot. 3 Ponad 78 tys. złotych to koszt modernizacji masa bitumiczna drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 432 do Miąskowa.

Fot. 4 Modernizacja nawierzchni na drodze Sierpowo – Stare Bojanowo na odcinku ponad 2,2 km kosztowała budżet Powiatu blisko 130 tys. złotych.

Fot. 5 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni wykonano także na drodze z Cichowa do Mościszek. Koszt tych prac to prawie 20 tys. złotych.

Fot. 6 Ponad 20,5 tys. złotych kosztowało powierzchniowe utrwalenie drogi w Przysiece Drugiej.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo