Policjanci podsumowali rok

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu młodszy inspektor Rafał Kozłowski uczestniczył w odprawie rocznej kościańskich policjantów. Odprawa odbyła się w piątek, 26 lutego 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie.

Oprócz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz kościańskich policjantów w podsumowaniu roku pracy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie wzięli udział: Starosta Kościański Bernard Turski, Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak.

Komendant Powiatowy Policji w Kościanie insp. Henryk Kasiński podczas odprawy wielokrotnie podkreślał współpracę i wsparcie dla działań kościańskiej policji ze strony samorządowców. Podziękował Staroście Kościańskiemu oraz włodarzom gmin z terenu powiatu oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę służącą dobru mieszkańców Ziemi Kościańskiej.  

Za udany rok policjantom podziękował także Starosta Kościański Bernard Turski, który podkreślił, że policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie od lat cieszą się wysokim społecznym zaufaniem.

W 2015 roku na terenie powiatu kościańskiego odnotowano 1294 przestępstwa, o 2149 mniej niż w roku 2014. Wykrywalność ogólna przestępstw kształtowała się na poziomie 89,3% przy średniej wykrywalności w województwie wielkopolskim 71,5%. Uzyskany wskaźnik dał kościańskiej jednostce trzecie miejsce pod względem ogólnej wykrywalności przestępstw wśród jednostek szczebla powiatowego.

Największą kategorią przestępstw stanowiły przestępstwa kryminalne. Było ich 626, czyli o 69 mniej niż przed rokiem. Wykrywalność tych przestępstw kształtowała się natomiast na poziomie 85,3%, przy wykrywalności  60,2% na poziomie województwa.

Wśród przestępstw kryminalnych największą grupę stanowiły: przestępstwa narkotykowe (150), kradzieże cudzej rzeczy (104), kradzieże z włamaniem (71), uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy (25), kradzieże pojazdów (15). Podczas odprawy komendant Kasiński podkreślił, że na dobre efekty w ograniczaniu przestępczości kryminalnej zapracowali wszyscy policjanci kościańskiej jednostki. Zarówno policjanci pionu prewencji w zapobieganiu i realizacji profilaktyki społecznej, jak i policjanci pionu kryminalnego poprzez realizację czynności zabezpieczających miejsce zdarzeń, w procesie dowodowym oraz w pracy operacyjnej.

Drugą pod względem liczby grupę przestępstw stanowiły przestępstwa o charakterze gospodarczym. W roku 2015 na terenie powiatu kościańskiego  było ich 466, a ich wykrywalność kształtowała się na poziomie 90,38%.

Trzecią grupę przestępstw stanowiły przestępstwa drogowe. Wśród przestępstw drogowych odnotowano 111 wypadków drogowych oraz 487 kolizji. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 10 osób, a 138 zostało rannych.

W roku 2015 na terenie powiatu kościańskiego stwierdzono 214 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości (95 dotyczyło kierujących pojazdami mechanicznymi, 119 innymi). Kierujących w stanie po spożyciu alkoholu w roku ubiegłym ujawniono 116 (74 kierujących pojazdami mechanicznymi, 42 innymi).

W roku 2015 kościańska policja odnotowała spadek przestępczości nieletnich. Osoby małoletnie popełniły 54 przestępstwa, tj. o 20 mniej niż w roku 2014.

Ponadto w roku 2015 kościańscy policjanci zabezpieczyli cztery imprezy masowe o charakterze kulturalnym.

Na koniec odprawy komendant glos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu młodszy inspektor Rafał Kozłowski, który zauważył, że ogólny bilans pracy  Komendy Powiatowej Policji w Kościanie należy uznać za dobry.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo