Podsumowanie ósmego roku realizacji „Programu regulacji liczebności lisa"

W piątek, 19 czerwca odbyło się w Czempiniu podsumowanie ósmego roku realizacji  „Program regulacji liczebności lisa w obwodach łowieckich powiatu kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka”  prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kościanie we współpracy z naukowcami ze Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu i myśliwymi z powiatu.

Efektem realizacji programu jest stopniowy wzrost populacji zajęcy na terenie powiatu kościańskiego.  W 2012 r. zagęszczenie powyższego gatunku wynosiło 25 osobników na 1000 ha, obecnie wskaźnik ten wynosi 29 na 1000 ha. Biorąc pod uwagę powierzchnię potencjalnie zasiedloną przez w/w zwierzęta można stwierdzić, że na monitorowanym terenie występowało wiosną bieżącego roku około 1320 żywych symboli Wielkanocy, podczas gdy przed trzema laty było ich prawie o 200 mniej. Powyższe dane uzyskane są podczas corocznych liczeń lisów i zajęcy przeprowadzonych przez pracowników Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu i stanowiących ważny element programu. Równie istotne jest wsparcie ze strony starostwa w postaci zakupu materiału siewnego gorczycy w celu przekazania rolnikom za pośrednictwem kół łowieckich i ośrodków hodowli zwierzyny do wysiania poplonów ozimych. Dzięki powyższemu działaniu powstają miejsca schronienia drobnej zwierzyny w okresach niesprzyjających warunków meteorologicznych.

Podczas podsumowania nagrodzono członków kół łowieckich, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem podczas realizacji programu. Tytuł „Lisiarza Roku i pamiątkową statuetkę otrzymał Jacek Wasielewski reprezentujący koło łowieckie „Knieja” Poznań. Ten sam myśliwy został zwycięzcą konkursu na „Lisiarza Końca Sezonu”. Kolejnymi myśliwymi w powyższych klasyfikacjach byli Tomasz Ratajczak z koła łowieckiego „Szarak” Krzywiń i Krzysztof Kuciak z koła łowieckiego „Knieja” Kościan.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo