Podpisano umowę na kolejną drogę

Starosta Bernard Turski, Wicestarosta Stefan Stachowiak, Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła oraz przedstawiciele firmy Drogbud z Grabonogu: Zdzisław Kluczyk – prezes zarządu i Roman Wojciechowski – członek zarządu podpisali w poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, umowę na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 5 w Starych Oborzyskach do Słonina.

Całkowity koszt rozbudowy tego odcinka drogi wraz z przebudową sieci wodociagowej to blisko 5 mln 50 tys. złotych. Kwota dofinansowania w ramach Programu wyniesie ponad 2 mln. 413 tys. złotych. W kosztach partycypować będzie też samorząd Gminy Kościan.

Wniosek złożony przez Powiat Kościański do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 na rozbudowę drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 – Słonin znalazł się na ósmym miejscu listy rankingowej.

Zakres prac, które zakończą się we wrześniu 2017 roku, obejmie rozbudowę blisko 3,5 kilometra drogi. Na tym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Ponadto wybudowany zostanie chodnik oraz ciąg pieszo – rowerowy. Na wjeździe do Betkowa i Słonina wybudowane zostaną na jezdni wyspy dzielące. Na odcinku od drogi krajowej nr 5 do Starych Oborzysk zamontowane zostaną lampy. Prace obejmą także utwardzenie zjazdów na pola, montaż wpustów ulicznych poza jezdnią, uzupełnienie i wymianę oznakowania pionowego oraz wykonanie poziomego, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną oraz położenie na odcinku ponad 1,3 kilometra kanalizacji deszczowej.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo