Platforma uruchomiona

Dodano: 28 lutego 2019

W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie uruchomiono platformę przyschodową  pozwalającą na transport osób niepełnosprawnych na wózkach.

Pierwszym uczniem, który wypróbował platformę był Oskar. Jego zdaniem jechało się – jak mówił – bardzo fajnie. To już kolejne urządzenie tego typu w szkole.

Platforma umożliwi transport osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do świetlicy szkolnej, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i gabinetów dyrektorów. Na niższej kondygnacji znajduje się biblioteka i stołówka.

Obecny przy uruchomieniu platformy Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański wyraził radość z uruchomienia nowego sprzętu, który pomoże uczniom w codziennym funkcjonowaniu w szkole. W spotkaniu wzięła udział dyrektor PFRON Anna Skupień, Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański oraz dyrektor szkoły Magdalena Dyszkiewicz.

Zakup i montaż platformy uzyskał wsparcie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnym w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach  edukacyjnych  lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Pozyskane wsparcie wyniosło 10 tys. złotych. Pozostała, większa kwota, 24 809 złotych pochodziła z budżetu powiatu.