Plastikowa karta zdrowia

Od 1 grudnia 2005 roku można zamawiać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta będzie obowiązywać od 1 stycznia 2006 roku i zastąpi dotychczasowe formularze E111.

Plastikowa karta z chipem będzie uprawniać do bezpłatnej opieki medycznej w Unii Europejskiej na zasadach obowiązujących w danym kraju. Ponieważ dokument ma europejski format, nie powinno być problemów jak w przypadku formularzy E111, kiedy to lekarze z innych krajów niekiedy odmawiali bezpłatnej pomocy twierdząc, że nie rozumieją języka polskiego. Karta wydawana jest bezpłatnie. Wnioski o wydanie udostępniają oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Można je również pobrać ze strony www.nfz-warszawa.pl Przewiduje się, że czas oczekiwania na wydanie karty wyniesie około 7 dni.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo