Plany zarządu

W przedłożonym Radzie Powiatu Kościańskiego projekcie budżetu na przyszły rok Zarząd Powiatu Kościańskiego zaplanował kilka inwestycji. Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne będą stanowić prawie 16 procent wszystkich, przyszłorocznych wydatków.

Najważniejszymi i konsekwentnie realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi są, tradycyjnie, zadania drogowe. Największą inwestycją drogową w przyszłym roku będzie przebudowa 8,5 km odcinka dróg od Śmigla przez Morownicę, Bronikowo, Machcin do granicy powiatu. Na to zadanie, a także na powierzchniowe utrwalenia mniejszych odcinków dróg powiatowych, ich drobne remonty, budowę chodników, a także na dokończenie drogi łączącej Widziszewo z drogą krajową nr 5 Zarząd Powiatu zaplanował kwotę ponad 5 milionów 412 tys. złotych.

Zarząd Powiatu planuje także w przyszłym roku wesprzeć kwotą 3 milionów złotych inwestycje w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie. Środki te zostaną przeznaczone na realizację jednej z najpilniejszych szpitalnych inwestycji, budowę –na trzecim piętrze „pawilonu chirurgicznego” - nowego bloku operacyjnego. Zarząd Powiatu i dyrekcja szpitala planują jego uruchomienie na 2013 rok. Znaczącą kwotę 245 tys. złotych zarząd planuje przeznaczyć na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Środki te zostaną przeznaczone na zakup samochodu gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, remont nawierzchni placu manewrowego przy komendzie i remont dachu strażnicy. Na wydatki i zakupy inwestycyjne w starostwie zarząd zaplanował kwotę ponad 272 tys. złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na budowę parkingu przy budynku starostwa na ulicy Gostyńskiej w Kościanie. Nowy parking w tym miejscu jest niezbędny m.in. ze względu na to, iż w tym roku przy ulicy Gostyńskiej została otwarta nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a to zwiększyło ilość osób parkujących swoje samochody w tym miejscu. Pozostała część środków zostanie przeznaczona na nowy, gazowy kocioł centralnego ogrzewania oraz zakup jego oprogramowania. Nowe oprogramowanie komputerowe zostanie także zakupione na potrzeby powiatowej geodezji i kartografii. Na to zadanie, a także na przebudowę pomieszczeń biurowych i pomieszczeń archiwum wydziału geodezji zarząd zaplanował kwotę 155 tys. złotych. W przyszłym roku będą także kontynuowane działania zmierzające do powstania Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie na ulicy Młyńskiej. W ramach realizacji tego projektu zarząd planuje przeznaczyć 40 tys. złotych na odwodnienie terenu.

Sesja Rady Powiatu Kościańskiego, podczas której radni rozpatrzą projekt budżetu powiatu na 2012 rok, odbędzie się 29 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej SP ZOZ w Kościanie.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo