Plany inwestycyjne Powiatu w tym roku

Dodano: 24 lutego 2021

Plany inwestycyjne Powiatu w tym roku

Zarząd Powiatu Kościańskiego w planie budżetu na 2021 rok na wydatki majątkowe zapisał blisko 11,7 mln złotych.

W ramach tych środków planowana jest realizacja kilku dużych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. W planie budżetu zapisano m.in. przebudowę drogi powiatowej na odcinku Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308. Na ten cel zaplanowano kwotę ponad 1,5 mln złotych, co stanowić ma wkład własny w finansowanie zadania, które oczekuje na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych również w kwocie ponad 1,5 mln złotych. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.

Na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych czeka także zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Kokorzyn – Szczodrowo, która będzie uzupełnieniem prac już wykonanych przez samorząd powiatowy na tym odcinku. W budżecie Powiatu Kościańskiego na ten cel zabezpieczona została kwota blisko 1,5 mln złotych, podobna kwota pochodzić będzie z budżetu Gminy Kościan. Zadanie oczekuje dofinansowania w kwocie ponad 2,9 mln złotych.

Planując budżet na rok 2021 Zarząd Powiatu do dokumentu wpisał także kontynuację przebudowy drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do Srocka Wielkiego. Ta przebudowa została już zakończona. Łączny koszt zadania to ponad 2,1 mln złotych. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło blisko 1,4 mln złotych. Pozostałe środki pochodziły z  budżetu samorządów Powiatu Kościańskiego i Gminy Czempiń. 

Na przebudowę drogi powiatowej Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo (etap I) w budżecie Powiatu na 2021 rok zabezpieczono środki w kwocie ponad 2,6 mln złotych.

W budżecie Powiatu Kościańskiego zaplanowano także środki na pomoc finansową dla innych samorządów.

Dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt budowy obwodnicy Kościana zabezpieczono 100 tys. złotych.

Dla samorządu Miasta Kościana na zadanie polegające na rewitalizacji Rynku i ul. Wrocławskiej w Kościanie w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiat Kościański zabezpieczył 1 mln 250 tys. złotych. Najpewniej nie będzie to jednak ostateczna wielkość pomocy. Na sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbędzie się w marcu procedowana będzie uchwała w sprawie udzielenia pomocy Gminie Miejskiej Kościan na realizację tego zadania w łącznej kwocie 2 mln 125 tys. złotych. Wartość całego zadania wynosi ponad 6,9 mln złotych, z czego 2,7 mln stanowi dofinansowanie zewnętrzne pozyskane przez samorząd Kościana. Pozostałe koszty pokrywane będą w równych proporcjach przez Gminę Miejską Kościan oraz Powiat Kościański. Pierwotnie zakładano udział Powiatu Kościańskiego w wysokości 2,5 mln złotych (w latach 2020 – 2021).

Na budowę infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej (wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi) na pomoc dla Gminy Czempiń zaplanowano w budżecie Powiatu kwotę 30 tys. złotych.

W 2021 roku dokończony zostanie także remont pomieszczeń przy Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Koszt tego zadania, w ramach którego wyremontowana zostanie m.in. sala konferencyjna, to blisko 350 tys. złotych.