Pieniądze z MON

Powiat Kościański otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na przygotowanie i realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”.

Wysokość przekazanej dotacji to ponad 41 tys. złotych. Na realizację zadania z budżetu Powiatu wydatkowana została natomiast kwota ponad 10 tys. złotych. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na prowadzenie zajęć z przedmiotu edukacja wojskowa oraz zakup wyposażenia potrzebnego do realizacji tych zajęć, przeprowadzenie zajęć praktycznych  w formie tzw. „wojskowych dni szkoleniowych”.

Zadanie realizowane będzie w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie bierze udział w Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo