Pieniądze na zabytki

Rada Powiatu Kościańskiego przyznała 60 000 złotych. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Idziego w Czerwonej Wsi otrzymała dotację w wysokości 15 000 złotych na naprawę zarysowań ścian oraz renowację tynków cokołowych w kościele parafialnym. Na wymianę pokrycia dachowego pałacu 20 000 złotych otrzymała wspólnota mieszkaniowa z Pianowa. Rada 10 000 złotych przyznała Gminie Śmigiel na remont dachu oraz strychu poewangelickiej kaplicy cmentarnej w Śmiglu oraz 15 000 złotych na remont wiatraka typu „koźlak”.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo