Pieniądze na dwie drogi powiatowe

Wniosek złożony przez Powiat Kościański w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 na przebudowę drogi powiatowej Kobylniki – Nowy Białcz  znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej i otrzyma dofinansowanie.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi to blisko 4 mln 650 tys. złotych, Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 3 mln 450 tys. złotych.

W ramach inwestycji droga miejscami zostanie poszerzona, na całej długości będzie miała min. 5,5 metra, a w Kobylnikach 6 metrów. W Starym Białczu rozebrana zostanie nawierzchnia brukowa, a na całej długości przebudowywanej drogi położona zostanie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. W Kobylnikach, Starym Białczu i Nowym Białczu powstanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2 metrów. Natomiast w Skoraczewie i Starym Białczu wybudowane zostaną chodniki. Ponadto nastąpi zmiana przebiegu drogi głównej w Starym Białczu. Tam powstanie też parking dla samochodów osobowych.

Realizacja tej inwestycji nastąpi w 2018 roku.

Powiat Kościański będzie miał udział także w budowie i przebudowie drogi łączącej wojewódzką drogę 305 z powstającą drogą ekspresową S-5 przy węźle w Nietążkowie w powiecie kościańskim, na którą to budowę i przebudowę wniosek w ramach WRPO złożył Powiat Leszczyński. Budowa i przebudowa drogi to wspólna inwestycja dwóch powiatów – leszczyńskiego i kościańskiego – oraz trzech gmin – Śmigiel, Włoszakowice i Wijewo. Całkowita wartość tej inwestycji to 49 milionów złotych, natomiast dofinansowanie wyniesie blisko 36 mln 750 tys. złotych. Wniosek na budowę i przebudowę tej drogi znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Odcinek realizowany w ramach tej inwestycji na terenie powiatu kościańskiego od Boguszyna do węzła S-5 w Nietążkowie będzie miał blisko 6,5 kilometra długości i 7 metrów szerokości. Ponadto na tym odcinku powstanie także dwumetrowa ścieżka rowerowa. Koszt inwestycji na terenie powiatu kościańskiego to 17 mln 5oo tys. złotych, z czego 13 mln 125 tys. złotych pochodzić będzie z funduszy europejskich.

Realizacja tego zadania zaplanowana jest na lata 2017 - 2018.

Oba wnioski zostały ocenione wysoko, ponieważ oba spełniają warunek bezwzględny, bez którego niemożliwe byłoby przejście wniosków przez ocenę - posiadają bezpośrednie połączenie z węzłem drogi ekspresowej. W przypadku drogi łączącej drogę wojewódzka nr 305 z drogą ekspresową S-5 ten węzeł zlokalizowany będzie w Nietążkowie, natomiast droga Kobylniki – Nowy Białcz bezpośrednio połączy się z węzłem Kościan-Południe.

Ponadto przy ocenie wniosków brano pod uwagę także: długość odcinka, atrakcyjność inwestycyjną, natężenie ruchu na drodze, rozwiązania techniczne wpływające na bezpieczeństwo oraz spójność z istniejącym układem drogowym.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo