Pieniądze na drogi powiatowe

Dodano: 20 maja 2019

Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował listę zadań, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Lista została zatwierdzona przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na dofinansowanie w Wielkopolsce może liczyć 55 zadań powiatowych i gminnych, w tym dwa zadania zgłoszone przez Powiat Kościański.

Powiat Kościański do programu zgłosił dwie drogi powiatowe odcinek Wyskoć Mała – Wyskoć do drogi powiatowej w Turwi oraz odcinek Brońsko – Nowy Białcz do drogi wojewódzkiej nr 312 w Czaczu.

W ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 (Czacz) przebudowanych zostanie blisko 6 km drogi. Wartość zadania wyniesie ponad 6 mln złotych, z czego ponad 3 mln złotych pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na całej długości przebudowywanej drogi położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Poza tym jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra, a w Brońsku do 6 metrów. Na długości blisko 600 metrów po jednej stronie jezdni w Brońsku położony zostanie chodnik o szerokości 2 metrów. W Brońsku powstanie wyniesione przejście dla pieszych, a wjazdy na posesje wyłożone zostaną kostką betonowa. Na wjeździe do Brońska wybudowana zostanie wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy. W Nowym Białczu i Brońsku wybudowane zostaną przystanki komunikacyjne z peronami. W niebezpiecznych miejscach, na przepustach i przy wyspie dzielącej ustawione zostaną bariery energochłonne. Przebudowane zostaną także cztery skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi. Ponadto pobocza zostaną wzmocnione pofrezem, zjazdy na pola utwardzone, w Brońsku na długości 550 metrów wybudowane zostanie odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową. Wykonane zostaną także roboty mostowe, a w skrajni drogi obcięte zostaną gałęzie.

Zakres prac przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć – droga powiatowa nr 3899P (Turew) obejmie przebudowę blisko 3,5 km drogi. Na całym jej odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, a jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 metra. Na długości ponad 2,5 km położony zostanie chodnik. W Wyskoci wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wybudowane zostanie także wyniesione przejście dla pieszych. Zjazdy na posesje wyłożone zostaną kostką brukową betonową, a zjazdy na pola utwardzone. Ponadto pobocza wzmocnione zostaną pofrezem, droga będzie odwodniona poprzez odtworzenie, odmulenie skopanie rowów lub skarpowanie pobocza. Oznakowanie pionowe i poziome zostanie wymienione, a przy przejściu dla pieszych powstanie oznakowanie aktywne. Powstaną także przystanki komunikacyjne z peronami z kostki brukowej. W niebezpiecznych miejscach ustawione zostaną bariery energochłonne. Ponadto w skrajni drogowej obcięte zostaną gałęzie.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi to ponad 6 mln złotych, ponad 3,7 mln pochodzić będzie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Oba zadania zrealizowane zostaną do końca października 2019 roku.

Celem Funduszu Dróg Samorządowych jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Na 55 zadań, które otrzymają dofinansowanie 20 to zadania powiatowe, a 35 gminne. Na realizację zadań powiatowych przyznano blisko 60 mln złotych, natomiast na realizację zadań gminnych ponad 45,6 mln złotych.

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.