Pieniądze na drogę Kobylniki - Nowy Białcz

Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P).

Wniosek złożony przez Powiat Kościański w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 na przebudowę drogi powiatowej Kobylniki – Nowy Białcz  znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej i otrzyma dofinansowanie.

Całkowity koszt przebudowy tej drogi to 4 641b 616,90 zł, Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 3 449 396,86 zł.

W ramach inwestycji droga miejscami zostanie poszerzona, na całej długości będzie miała min. 5,5 metra, a w Kobylnikach 6 metrów. W Starym Białczu rozebrana zostanie nawierzchnia brukowa, a na całej długości przebudowywanej drogi położona zostanie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. W Kobylnikach, Starym Białczu i Nowym Białczu powstanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2 metrów. Natomiast w Skoraczewie i Starym Białczu wybudowane zostaną chodniki. Ponadto nastąpi zmiana przebiegu drogi głównej w Starym Białczu. Tam powstanie też parking dla samochodów osobowych.

Wniosek Powiatu Kościańskiego został oceniony wysoko, ponieważ spełnia warunek bezwzględny, bez którego niemożliwe byłoby przejście wniosku przez ocenę, posiada bezpośrednie połączenie z węzłem drogi ekspresowej. Droga Kobylniki – Nowy Białcz bezpośrednio połączy się z węzłem Kościan-Południe.

Ponadto przy ocenie wniosków brano pod uwagę także: długość odcinka, atrakcyjność inwestycyjną, natężenie ruchu na drodze, rozwiązania techniczne wpływające na bezpieczeństwo oraz spójność z istniejącym układem drogowym.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury dróg powiatowych i ich połączenie z siecią TEN-T. Rezultatami projektu będą skrócenie czasu przejazdu miedzy dwoma odcinkami oraz zwiększenie natężenia ruchu.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo