Pieniądze na drogę

Na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 26 lipca 2017 roku, Rada podjęła decyzję o zapisaniu w budżecie na 2018 rok kwoty 1 700 000 złotych na realizacje inwestycji drogowej Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie. 

W ramach tej międzypowiatowej inwestycji wybudowanych zostanie ponad 6,5 km nowej drogi, a przebudowane zostanie ponad 21,5 km istniejącej drogi powiatowej. Ponadto powstanie 6 km drogi rowerowej, wybudowanych lub przebudowanych zostanie 6,7 km chodników.

Odcinek realizowany w ramach tej inwestycji na terenie powiatu kościańskiego od Boguszyna do węzła S5 w Nietążkowie będzie miał blisko 6,5 kilometra długości i 7 metrów szerokości. Ponadto na tym odcinku powstanie także dwumetrowa ścieżka rowerowa.

Wartość przedsięwzięcia w Powiecie Kościańskim wyniesie 20 900 000 zł. Ogółem dofinansowanie unijne wyniesie 13 125 000 zł, pomoc finansowa z Gminy Śmigiel 6 075 000 zł, a wkład własny Powiatu 1 700 000 zł. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo