Pamięć o przodkach tej ziemi

30 listopada 2005 roku - w rocznicę wybuchu powstania listopadowego - Michał Jurga Wicestarosta Kościański oraz Józef Świątkiewicz i Jan Pawicki - przedstawiciele powiatowego Zespołu do Spraw Pamięci Walk i Męczeństwa złożyli kwiaty na grobach byłych powstańców.

Delegacja najpierw udała się na cmentarz przykościelny w Śmiglu przy kościele św. Wita, gdzie znajduje się pomnik rodziny Trąmpczyńskich połowy XIX wieku. W grobowcu rodzinnym spoczywa Aleksander Otto Trąmpczyński - oficer z 1831 roku, który walczył z zaborcą w czasie powstania listopadowego. Na oryginalnym, wykonanym z piaskowca postumencie z osadzonym na węższym cokole krzyżem oparta jest tablica inskrypcyjna, na której zapisano m.in.:

Aleksander

Otto Trąmpczyński

Oficer z 1831 roku

Ur. d. 7 czerwca 1804

Um. d. 7 czerwca 1871 r.

Szlachetność, prawość, miłość

Ojczyzny i bliźnich oto jego cnoty

Wieczny odpoczynek daj

Mu Panie.

Nie zapomniano też o innym uczestniku powstania - tak zasłużonym dla Ziemi Kościańskiej i polskiego nowoczesnego rolnictwa - generale Dezyderym Chłapowskim. Na grobie Generała w Turwi również złożono kwiaty.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo