Otwarty konkurs ofert wsparcie 2018- rozstrzygnięcie

W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs  ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie wspierania,zadań publicznych będących realizacją  zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury,promocji i ochrony zdrowia.

Poniżej do pobrania Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz druki aktualizacyjne i druk sprawozdania.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo