Otwarty konkurs ofert powierzenie 2018-rozstrzygnięcie

Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął  otwarty konkurs ofert  na wykonywanie w 2018 roku, w formie powierzenia, zadań publicznych będących  realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.

 

Do pobrania poniżej:

Uchwała

Druki aktualizacyjne

Druk sprawozdania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo