Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień skierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych.

I.
Izba przyjęć szpitala

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. (065) 5115122

II. Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

  1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. (065) 5115122
  2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel. 65 5 110 300

III. Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. (065) 5115122

IV. Oddział psychiatryczny (ogólny)

  1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. (065) 5115122
  2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. (065) 511 51 78

V. Oddział/ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. (065) 5115122

VI. Oddział/ośrodek leczenia uzależnień

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, ul. Śmigielska 53, tel. (065) 5115122

VII. Poradnia leczenia uzależnień

  1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, Pl. Paderewskiego 1a, tel. (065) 5115122

  2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel 65 5 110 300

VIII. Poradnia zdrowia psychicznego

  1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Kościan, ul. Bernardyńska 4, tel. (065) 5115122

  2. Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, Plac Paderewskiego 4, tel 65 5 110 300

  3. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Czempiń, ul. Parkowa 2, tel. 600074936

  4. Centrum Medyczne NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, Kościan, ul. Nacławska 15, tel. 065/512-02-20

IX. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Gabinety Lekarskie Medicor, Kościan, ul. Bączkowskiego 3,tel 65 5 110 300