Ogłoszenie o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski należy składać w terminie od 22 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r.

Wnioski można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, parter- stanowisko nr 6 lub pobrać w wersji elektronicznej.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Violetta Szymańska – tel. 65 512-10-55 wew. 258 i Pani Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew.205.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo