Ogłoszenie Starosty Kościańskiego

Dodano: 02 grudnia 2019

Ogłoszenie Starosty Kościańskiego o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kościańskiego w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego otwartych konkursów ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie (al. T. Kościuszki 22) do 16 grudnia 2019 roku.

W załączniku pełny tekst ogłoszenia.

Pliki do pobrania