Ogłoszenie

W związku z planowanym  zwiększeniem limitów powołań do służby przygotowawczej w 2017 roku. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. 

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba zakwalifikowana przez okres szkolenia otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych  i pobierających naukę w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego.

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki: obywatelstwo polskie, zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia  „A”, wykształcenie co najmniej gimnazjalne, niekaralność za przestępstwa umyślne.

Wnioski o powołanie w styczniu 2017 roku można składać bezpośrednio w WKU począwszy od 15.09.2016 r.

Terminy szkoleń w 2017 roku i szczegóły na stronie internetowej WKU w Lesznie w zakładce „Służba przygotowawcza” oraz pod nr tel. 26 167 72 24. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo