Oddali hołd Florianowi Marciniakowi

W 74. rocznicę śmierci pierwszego naczelnika Szarych Szeregów Floriana Marciniaka, 20 lutego 2018 r.,  pod pomnikami upamiętniającymi harcmistrza w Czempiniu i Kościanie Starosta Kościański Bernard Turski oddał hołd jego pamięci. Wspólnie ze Starostą Turskim wiązanki złożył pracownik Starostwa Powiatowego w Kościanie Andrzej Przekwas.

Florian Marciniak urodził się 4 maja 1915 w Gorzycach pod Czempiniem. W 1934 zdał maturę w Państwowym Gimnazjum im. Jana Kantego w Poznaniu. W latach 1934-1938 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim, potem pracował w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.

W 1938 kierował Wydziałem Młodzieżowym Komendy Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy. Podczas obrony Warszawy, we wrześniu 1939, szef Komendy Pogotowia Harcerzy. W latach 1939-1943 sprawował funkcję naczelnika Szarych Szeregów, przyczyniając się do scalenia ruchu harcerskiego działającego na terenie całego kraju. W marcu 1943 brał udział w przygotowaniach odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara "Rudego", ("Akcja pod Arsenałem"). 6 maja 1943 roku Florian Marciniak został aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy Gestapo. Był przesłuchiwany, nie wydał swoich współpracowników. W czasie transportu do Poznania Florian usiłował uciec wyskakując w okolicach Sochaczewa z pędzącego samochodu - bez powodzenia. Zmaltretowany został umieszczony w katowni poznańskiej - "Forcie VII" w celi nr 66.

18 lutego 1944 Florian Marciniak został wywieziony do obozu w Żabikowie pod Poznaniem, następnie do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, w którym 20 lub 21 lutego 1944 roku został zamordowany. W chwili śmierci miał 29 lat.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo