O powiecie

ZAPRASZAMY DO POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Poznać Wielkopolan, ich historię, gościnność i gospodarność. Nic prostszego, wystarczy odwiedzić powiat kościański, przecież to prawdziwe serce Wielkopolski.

Pierwsze wzmianki o powiecie kościańskim pochodzą z 1397 roku. Utworzony w drugiej połowie XIV wieku powiat kościański obejmował, z wyjątkiem Ziemi Wschowskiej, całą południowo-zachodnią część Wielkopolski. Na czele powiatu stał powołany przez monarchę starosta. Pierwszym, znanym starostą kościańskim był Jan z Rydzyny i Czerniny k. Góry Śląskiej (1409 – 1410), piastował on równocześnie urząd starosty wschowskiego. W XVI wieku powiat kościański był, po Poznaniu, największym powiatem Wielkopolski. W 1580 roku zajmował obszar 92 mil kwadratowych, a tworzyło go 118 parafii, 574 wsie, 24 miasta i miasteczka. Były to m.in. Kościan, Babimost, Bojanowo, Czempiń, Gostyń, Grodzisk, Kargowa, Kopanica, Krobia, Krzywiń, Książ, Opalenica, Poniec, Rawicz, Wielichowo, Wolsztyn, Zbąszyń. Do czasu najazdu szwedzkiego, w połowie XVII wieku stolica powiatu, Kościan sławny na całą Rzeczpospolitą ośrodek handlu i rzemiosła, był jednym z najbogatszych i najludniejszych miast w Wielkopolsce.

W okresie zaborów Kościan i powiat kościański znalazł się pod pruskim panowaniem. Jego obszar został znacznie zmniejszony. Utworzone zostały nowe, małe powiaty: babimojski, krotoszyński, śremski, wschowski. W 1887 roku utworzony został powiat śmigielski. Ten nowy podział administracyjny wprowadzony przez pruskie władze był jedną z form represji stosowanych wobec Polaków, gdyż umożliwiał jej lepszy nadzór i ściślejszą kontrolę nad nimi, co miało ułatwić germanizację.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku w pierwszym okresie nie zmieniono granic administracyjnych powiatu, w 1921 roku obejmował obszar 60 822 hektarów, a zamieszkiwało w nim 46 780 mieszkańców. Pierwszym starostą kościańskim w II Rzeczpospolitej był do 1922 roku Gustaw Raszewski z Jasienia. W kolejnych latach urząd ten piastowali m.in.: Wacław Cegiełka do 1926 roku (późniejszy starosta czarnkowski, a od 1929 roku burmistrz Ostrowa Wielkopolskiego) i Adam Narajewski z Odolanowa do 1932 roku. W 1932 roku, ze względu na potrzebę lepszej organizacji samorządu lokalnego została przeprowadzona kolejna reforma, w wyniku której do powiatu kościańskiego przyłączono powiat śmigielski. W rezultacie tej reorganizacji powiat kościański zajmował obszar 11 621 km2. Tworzyło go 160 gmin i 93 obszary dworskie. Po dwuletnich sporach niektóre gminy przyłączyły się do sąsiednich powiatów. W roku 1938 mieszkało w nim ponad 84 tys. osób. Oprócz Kościana w jego skład wchodziły Czempiń, Krzywiń, Śmigiel i Wielichowo. Od reformy w 1932 roku do II wojny światowej urząd starosty kościańskiego pełnił Tadeusz Karpiński.

Dzisiejszy Powiat Kościański powstał 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy samorządowej. Jest jednym z 35 wielkopolskich powiatów. Tworzą go miasto Kościan, gmina Kościan, miasto i gmina Czempiń, miasto i gmina Krzywiń oraz miasto i gmina Śmigiel.

Tak jak przed wiekami także i dziś rozwojowi powiatu sprzyja jego położenie. Jednym z większych atutów powiatu jest to, że ma doskonałe połączenie drogowe i kolejowe z Poznaniem i Wrocławiem. To niewątpliwy plus dla potencjalnych inwestorów. O przedsiębiorczości gospodarczej mieszkańców naszego powiatu świadczy kilkutysięczna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, wśród których wiele jest znanych ze swej działalności w regionie, kraju i za granicą. Zapraszamy do zapoznania się z różnorodną i konkurencyjną ofertą naszych przedsiębiorców.

Obecnie w Powiecie Kościańskim, którego powierzchnia wynosi  722,5 km2 mieszka ponad 78 tysięcy osób. Atrakcyjność powiatu podnoszą liczne inwestycje. Powiat Kościański potrafi aktywnie wykorzystywać możliwości, które stwarza Unia Europejska. Pozwala to władzom powiatu i gmin na liczne inwestycje w infrastrukturę drogową, ścieżki rowerowe, oświatę, placówki medyczne, placówki opieki społecznej. Skuteczność inwestycyjną władz samorządowych powiatu i gmin można dostrzec odwiedzając nasze gościnne strony. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do Starostwa Powiatowego lub na stronę internetową powiatu www.powiatkoscian.pl , także na strony samorządów gmin.