Nowy rentgen w szpitalu

Kościański szpital już niedługo wzbogaci swoje usługi o prześwietlenia nowym cyfrowym aparatem rentgenowskim.

Zakup nowoczesnego aparatu marki SIEMENS AXIOM Aristos FX Plus był możliwy dzięki pozytywnej ocenie i dofinansowaniu wniosku, który szpital przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kościanie złożył w styczniu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad milion 500 tys. złotych. Nowoczesna pracownia rentgenowska znajduje się na parterze budynku, w którym mieści się m.in. Izba Przyjęć i Szpitalny Oddział Ratunkowy. Obok pomieszczenia, w którym znajduje się aparat, pracownia składa się także z ciemni i sterowni, w których pracownicy mogą przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu obrabiać zdjęcia oraz dwóch kabin – przebieralni dla pacjentów. Zgodnie z procedurami rentgen przeszedł pomyślnie odbiór techniczny, personel szpitala został przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu. Z badań przeprowadzanych nowym aparatem skorzystają przede wszystkim pacjenci oddziałów Reumatologii, Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej, Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i poradni: chirurgicznej, ortopedycznej, reumatologicznej, rehabilitacyjnej.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo