Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2018 roku

Dodano: 29 grudnia 2017

W powiecie kościańskim w 2018 roku będzie udzielana nieodpłatana pomoc prawna. Harmonogram oraz lokalizacja punktów pomocy prawnej:

 

Numer punktu

Lokalizacja

Dni i godziny otwarcia

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

1

 

 

Urząd Gminy

w Czempiniu

ul. 24 Stycznia 25

 

poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00

wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00

czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

 

adwokat

 

Centrum Kultury

w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

 

środa  od godz. 10.00 do godz. 14.00

piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

 

adwokat

 

2

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                              w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

 

 

poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00

wtorek od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

radca prawny

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

w Kościanie

ul. Kościelna 5a

 

 

od środy do piątku

w godzinach od 14.00 do 18.00

 

radca prawny

 

3

 

 

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Fundację TOGATUS PRO BONO ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska 38

 

 

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 13.00

 

radca prawny

 

 

 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

 

 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny

 

 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 

 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,

 

 • która nie ukończyła 26 lat,

 

 • która ukończyła 65 lat,

 

 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

 

 • która jest w ciąży

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

 

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

 

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.