Niebawem przeprowadzka

W kościańskim szpitalu dobiegł końca remont pomieszczeń w których mieścił się oddział reumatologii. Niebawem przeprowadzi się tam Zakład Opiekuńczo Leczniczy. 

W ramach przeprowadzonego, generalnego remontu wykonano wiele prac. Wyburzono ściany i postawiono nowe. Na oddziale powstały: sala terapii zajęciowej, gabinet psychologa, świetlica dla chorych, sala ćwiczeń, obszerna łazienka, w której znajdzie  się sprzęt pomagający w opiece nad chorymi, a także dodatkowe sale chorych z własnymi węzłami sanitarnymi.

W ramach remontu wymieniono instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. W nowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym znajdzie się 19 łóżek. Przy okazji remontu na oddziale wyremontowano korytarz prowadzący do oddziału i do laboratorium.

Koszt zrealizowanych inwestycji to ponad 658 tys. złotych. Powiat Kościański na ten cel przekazał kwotę 250 tys. złotych.  Kolejne 100 tys. złotych przeznaczyła ze swojego budżetu Gmina Kościan. Pozostałe koszty remontu zostaną sfinansowane ze środków własnych szpitala oraz z dotacji samorządowych. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo