Nauczyciele awansowali

W piątek, 25 sierpnia 2017 roku trzy nauczycielki ze szkół prowadzonych przez Powiat Kościański otrzymały z rąk Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego. Wręczając dokumenty starosta pogratulował paniom awansu i życzył sukcesów w pracy zawodowej. W uroczystości wzięli udział Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański i Aleksander Sowa, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, Radny Rady Powiatu.  

By nauczyciel mógł się ubiegać o awans zawodowy nauczyciela minowanego musi odbyć staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy. Po jego zakończeniu musi uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego i wówczas do wójta, burmistrza (prezydenta miasta), zarządu powiatu lub zarządu województwa składa wniosek o egzamin. Trójka awansowanych nauczycieli miała egzamin 3 sierpnia.

W tym roku w wyniku pozytywnie zdanego przed komisją egzaminu awans otrzymały:

 - Lidia Wyrzykiewicz - nauczyciel przedmiotów geodezyjnych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie,

 - Lidia Spławska - nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,

 - Dorota Krystkowiak - nauczyciel wychowawca internatu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo