Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiat Kościański zawarł umowę z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Realizowany w latach 2016 – 2020 program ma służyć promocji i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży miedzy innymi poprzez zakup nowości wydawniczych dla szkół i bibliotek pedagogicznych. W tym roku program realizowany jest w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Powiat otrzymał dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w wysokości 12 tys. złotych. Wkład własny Powiatu to 3 tys. złotych. Zakupy trafią do nowej, powstałej w te wakacje szkolne biblioteki.

W ramach realizacji zadania szkoła musi między innymi zorganizować w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów.

W roku 2016 program realizowany był w ZSP w Kościanie i ZSP w Nietążkowie. W obu szkołach zakup nowych pozycji książkowych odpowiadający zainteresowaniom i potrzebom uczniów spowodował wzrost czytelników. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo