Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański na rok szkolny 2015/2016

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie nabór do klas pierwszych szkół dla młodzieży prowadzono w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej.

Liceum ogólnokształcące o profilu prozdrowotnym wybrało 28 absolwentów gimnazjów. Chęć podjęcia dalszej edukacji w technikum, oferującym kształcenie w zawodach: technik mechanik, technik ekonomista, technik budownictwa, technik geodeta oraz technik gazownictwa, zadeklarowało 63 uczniów. Do zasadniczej szkoły zawodowej zgłosiło się 159 uczniów. Uczniowie ci będą zdobywać kwalifikacje między innymi w następujących zawodach: sprzedawca, fryzjer, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, kucharz, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie trwa również nabór do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ponadto szkoła oferuje dla dorosłych możliwość bezpłatnego uzyskania nowych kwalifikacji na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w dwóch kwalifikacjach: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz prowadzenie działalności handlowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oferuje naukę dla absolwentów gimnazjów w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej.

Liceum ogólnokształcące wybrało 75 uczniów, chcących kształcić się w klasach „mundurowych”: policyjnej (z policją konną), wojskowej, strażackiej oraz ratowniczej. W technikum, oferującym uzyskanie kwalifikacji w zawodach: technik informatyk, technika żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor oraz technik rolnik, naukę kontynuować będzie 41 absolwentów gimnazjów. Do zasadniczej szkoły zawodowej zgłosiło się 57 uczniów, którzy będą się kształcić w klasach wielozawodowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oferuje również możliwość podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych posiadających średnie wykształcenie. Trwa nabór do policealnej szkoły dorosłych, kształcącej w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun w domu pomocy społecznej oraz florysta.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo