Na Forum Rolniczym o kopalni odkrywkowej

Starosta Kościański Bernard Turski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie Zygmuntem Koniecznym zaprosili przedstawicieli środowisk rolniczych z powiatu kościańskiego do udziału w Forum Rolniczym.

Głównymi tematami Forum, które odbyło się 24 lutego 2016 roku w restauracji „Parkowa” w Krzywiniu, były aktualne problemy polskiego rolnictwa oraz zagrożenia dla powiatu kościańskiego wynikające z objęcia ochroną złóż kopalin znajdujących się na terenie południowo - zachodniej Wielkopolski.

 Projekt listy kopalin zawartych w „Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin” opublikowany został przez Ministra Środowiska 3 listopada 2015 roku. Zawarte w „Białej Księdze” złoża kopalin będą podlegały prawnej i planistycznej ochronie, co w praktyce oznacza, że samorządy będą zobowiązane do uwzglednienia tego w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie przez lata na terenach objętych ochroną obowiązywać będzie całkowity zakaz zabudowy.

 - Nie jest to temat nowy. Pojawił się już latach ’70 ubiegłego wieku, kiedy stwierdzono, że w tzw. Rowie Wielkopolskim znajdują się duże pokłady węgla brunatnego. Myśleliśmy jednak, że to, co miało miejsce 40 lat temu przeszło do historii. Kopalnie wtedy nie powstały. Niestety temat się odrodził - powiedział Bernard Turski, Starosta Kościański podczas swojego wystąpienia na temat możliwości pojawienia się na terenie powiatu kościańskiego odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. - Proszę uświadomić sobie skalę nieszczęścia, jakie wtedy udało się zażegnać - kontynuował. - A udało się to tylko dlatego, że ludzie działali wspólnie, rolnicy, mieszkańcy tej ziemi, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, lokalni dziennikarze. Zmobilizowali się wszyscy, którym na sercu leżało dobro tej ziemi i powiedzieli „nie”. Dziś musimy zrobić to samo - wezwał.

 Starosta Turski zauważył, że lobby górnicze ciągle powtarza, że prawna i planistyczna ochrona złóż kopalin jest konieczna, ponieważ pod ziemią znajduje się aż 3,5 mld ton węgla, którego wydobycie pozwoli na zaspokojenie potrzeb Polaków przez 100 lat, zapominając przy tym dodać, że z tego jedynie 350-400 mln ton tak naprawdę nadaje się do wydobycia. W praktyce oznacza to, że węgla wystarczy nie na 100, a jedynie na 10-15 lat. Starosta zwrócił także uwagę na fakt, iż sposób wydobycia kopalin metodą odkrywkową to najbardziej dewastacyjny sposób wydobycia złóż.

 - W okolicach Konina i Turku, gdzie funkcjonują już odkrywkowe kopalnie węgla, złoża znajdują się 30-50 metrów pod ziemią. W Rowie Wielkopolskim te pokłady znajdują się 150, 200, a nawet 250 metrów pod ziemią - zauważył B. Turski. - Zdjęcie tej nakładki ziemi pochłonie 70-80%wartości wydobycia. Proszę mi zatem powiedzieć, jaki sens w obliczu tych wyliczeń ma doprowadzenie do ruiny tego, co tyle lat wspólnie budowaliśmy? - pytał Starosta. - Tylko samorząd Powiatu Kościańskiego przez ostatnie szesnaście lat w szeroko pojętą infrastrukturę, drogi, szkoły, szpital zainwestował kwotę 120 mln złotych. To, co zbudowaliśmy wspólnie bardzo wielkim wysiłkiem, w imię partykularnych interesów jakiejś grupy zawodowej, może zostać zniszczone. Nie możemy przekreślić przyszłości naszych dzieci i wnuków. Na nas ciąży odpowiedzialność zapewnienia im dostatniego i spokojnego życia na tym terenie.

 Starosta dodał, że świat już dawno zauważył możliwości sektora odnawialnych źródeł energii i wyprzedza nas przez to o kilka kroków. Podkreślił także, że stawiając na przestarzałe technologie węglowe stajemy się niekonkurencyjni i osamotnieni w Europie.

 Poinformował również o tym, że Rada Powiatu Kościańskiego w listopadzie 2015 roku przyjęła stanowisko wyrażające sprzeciw wobec opublikowania przez Ministra Środowiska projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin”. Stanowisko Rady wraz z prośbą o jego uwzględnienie wysłane zostało m.in. do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Ministra Energii, Marszałka Sejmu RP oraz Posłów na Sejm RP z okręgu kalisko-leszczyńskiego. List otwarty w tej sprawie został wysłany również do Wiceministra Środowiska, a zarazem Głównego Geologa Kraju prof. Mariusza Jędryska.

 W sprawie planistycznej i prawnej ochrony złóż kopalin znajdujących się na terenie południowo - zachodniej Wielkopolski Starosta Kościański wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia Rozwój TAK - Odkrywki NIE zorganizował w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie konferencję prasową. Poinformował na niej, że samorządy południowo - zachodniej Wielkopolski nie zgadzają się z zapisami „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin” i jednocześnie zaapelował do Rządu RP, aby ten wziął pod uwagę opinie i wątpliwości mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów terenów, które miałyby zostać objęte ochroną. Konferencje w tej sprawie w roku 2015 odbyły się także w Kościanie i Legnicy.

 - Organizujemy te wszystkie spotkania oraz piszemy listy, ponieważ chcemy mieć możliwość zabrania głosu w dyskusji, która dotyczy nas wszystkich - wyjaśnił Starosta Turski. - Na razie prosimy. Jeżeli ta prośba nie zostanie wysłuchana, to będziemy żądać. Żyjemy w wolnej Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej. Mamy prawo brać udział w dyskusji o naszej przyszłości. Nasze prawa muszą być szanowane - stwierdził.

Na koniec swojego wystąpienia Starosta Kościański podkreślił, że wspólne stanowisko wobec zapisów "Białej Księgi" kilkudziesięciu samorządowców, radnych, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców terenów, które miałyby zostać objęte ochroną złóż, spowodowało, iż w połowie grudnia 2015 roku Wiceminister Środowiska Mariusz Jędrysek zrezygnował z wprowadzenia w życie zapisów "Białej Księgi". Starosta zauważył jednak, że sprawa nie została zamknięta. W ciągu trzech lat ma bowiem zostać stworzony specjalny raport dotyczący złóż i zasobów naturalnych na terenie Polski. W raporcie tym wskazane mają zostać także te złoża, które będą objęte szczególną ochroną.

 W sprawie ochrony złóż kopalin na terenie Wielkopolski głos zabrali także przedstawiciele gmin powiatu kościańśkiego: Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła oraz Burmistrz Mista i Gminy Krzywiń Jacek Nowak, a także: Piotr Walkowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jan Pietrzak, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego, Kazimierz Dembny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego, Bolesław Ratajczak, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Walenty Grzegorz, Prezes Izby Rolniczej na terenie gminy Krzywiń. Wszyscy byli zgodni co do tego, że problem kopalni odkrywkowej jest realny i poważny oraz, że należy o nim rozmawiać.

 - Myślę, że nie musimy przekonywać do celowości walki z próbą wykopania w Wielkopolsce ogromnego krateru - powiedział Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła, a później zwrócił uwagę na możliwość pozyskania energii ze źródeł alternatywnych oraz gazu ziemnego, którego złoża zlokalizowane są na terenie gminy Kościan.

 Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej podkreślił natomiast rolę rolę mediów w tej sprawie. Jak się władzy patrzy na ręce, to zanim podejmie jakąś decyzję, zastanowi się dwa razy - zauważył.

 Druga część debaty poświęcona była aktualnym problemom polskiego rolnictwa, głównie niskim cenom wołowiny, mleka i zbóż oraz instrumentom wsparcia.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo