Młodzi opowiadali o marzeniach Wielkopolan o wolnej Polsce

Wczoraj, 4 kwietnia 2018 roku, odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, której zadaniem było wyłonienie zespołu uczniowskiego reprezentującego powiat kościański podczas Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Do udziału w projekcie Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku przystąpiły dwie szkoły z powiatu kościańskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie.

Każda ze szkół wytypowała dwuosobowe zespoły uczniowskie w składzie:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie:

-      Marika Ratajczak i Jakub Piątkowiak

-      Patrycja Dudziak i Weronika Grzelczak

-      Klaudia Zamelczyk i Julia Chraplak

-      Roksana Zemler i Anna Nyczak

-      Oliwia Szczypior i Klaudia Maj

-      Wiktoria Kawalec i Paulina Piotrowska

-      Oliwia Misiak i Wiktoria Olejniczak

-      Marcin Bocian i Piotr Koczorowski

-      Małgorzata Skrzypek i Natalia Augustyniak

-      Agnieszka Berdychowska i Klaudia Kunert

-      Bartosz Fabisiak i Eryk Nowak

2.   I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie:

-      Marianna Czapla i Julia Dominiczak

-      Kaja Wujczak i Wiktoria Rataj

-      Klaudia Olejniczak i Alicja Sobecka

-      Kamila Bajonczak i Joanna Markowiak

Dwa zespoły uczniowskie z I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie oraz dwa zespoły uczniowskie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie zrezygnowały z udziału w projekcie.

Zadaniem zespołów uczniowskich było przygotowanie pisemnej pracy nt.  Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce. Jak uczcić stulecie odzyskania niepodległości? oraz zaprezentowanie wykonanej pracy przed komisją rekrutacyjną.

Zgodnie z zasadami realizacji programu jeden zespół uczniowski mógł wykonać tylko jedną pracę.

Komisja rekrutacyjna wybrała jeden zespół uczniowski, który będzie uczestniczył w seminarium i sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.   Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria (25 pkt):

a)      staranność wykonania – od 0 do 5 pkt;

b)      poprawność merytoryczna – od 0 do 5 pkt;

c)      zgodność pracy z tematem - od 0 do 5 pkt;

d)     komunikatywność przekazu - od 0 do 5 pkt;

e)     pomysłowość i kreatywność, oryginalność - od 0 do 5 pkt.

Ocena wykonanych prac rekrutacyjnych oraz rekrutacja zespołu uczniowskiego na Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego przez komisję rekrutacyjną są ostateczne i nie mogą stanowić przedmiotu odwołania. 

Komisja rekrutacyjna wyłoniła zespół uczniowski, który będzie uczestniczył w seminarium i sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego w składzie: Kaja Wujczak i Wiktoria Rataj z I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

W skład komisji rekrutacyjnej weszli: Iwona Bereszyńska – członek Komisji Spraw Społecznych, Karolina Brzozowska – nauczycielka z ZSP w Kościanie, Piotr Maluśki – nauczyciel z I LO w Kościanie oraz Katarzyna Mierzejewska- Mocek, inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Dodatkowo Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia dla dwóch zespołów uczniowskich w składzie: Marika Ratajczak i Jakub Piątkowiak oraz Agnieszka Berdychowska i Klaudia Kunert.

Komisja zaproponowała wręczenie nagród zwycięskiemu i wyróżnionym zespołom podczas majowej sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo