Młodzi i zdolni ze stypendiami

Czterech studentów i dwóch uczniów – młodych i zdolnych mieszkańców powiatu kościańskiego – otrzymało podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 22 listopada 2017 roku, jednorazowe stypendium Starosty Kościańskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego.  

- Te pieniądze które wydajemy z budżetu Powiatu Kościańskiego na stypendia są to najlepiej zainwestowane pieniądze – zauważył starosta Bernard Turski - bo są to pieniądze, które w znakomity sposób będą procentowały. Nam zależy na tym, żeby młode pokolenie obywateli Ziemi Kościańskiej kształciło się i abyście Państwo w niedalekiej przyszłości zastąpili nas i dalej rozwijali Ziemię Kościańska – powiedział B. Turski, zwracając się do stypendystów.

Stypendia w ramach tego programu przyznawane są od 2006 roku. W tym czasie stypendium otrzymało 10 uczniów i 17 studentów z powiatu kościańskiego. Wysokość stypendium w przypadku uczniów wynosi maksymalnie 1 000 złotych, natomiast w przypadku studentów to kwota maksymalnie 1 500 złotych.

W tym roku o stypendium Starosty Kościańskiego ubiegało się 9 studentów i 4 uczniów. Stypendium otrzymali:

Studenci:

Dawid Kowalkowski – student V roku międzyobszarowych studiów indywidualnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył kurs języka hebrajskiego na Uniwersytecie w Hajfie oraz kurs prawa komicznego i polityki wykorzystania przestrzeni kosmicznej we Francji. Brał udział w rundach światowych międzynarodowego konkursu prawniczego Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition w Waszyngtonie, międzynarodowego konkursu prawa lotniczego Air Law Moot Court Competition w Dżakarcie oraz w rundach europejskich międzynarodowego konkursu prawa kosmicznego im. Manfreda Lachsa w Belgradzie. Stypendysta dwóch rządów: izraelskiego i francuskiego.

Paulina Płocieniak – studentka V roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finalistka II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno-Negocjacyjnego #mediUJ! Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz laureatka Ogólnopolskiego Festiwalu SACROSONG 2016 z tercetem wokalnym Akolada. Organizatorka II i III Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mediacja w administracji” na WPiA w Poznaniu oraz warsztatów popularnonaukowych „Mediacja – techniki mediacyjno – negocjacyjne” na UAM w Poznaniu. Działa w Studenckim Kole Naukowym Arbitrazu i Mediacji DIALOG na WPiA UAM w Poznaniu. Brała udział w projekcie naukowo – badawczym wpisanym w statutową działalność Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM w Poznaniu „Mediacja po wyroku”.

Łukasz Szukalski – student VI roku kierunku lekarskiego w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Współautor wielu prac i doniesień naukowych wygłoszonych na konferencjach m.in.: Is the Palliative Medicine Unit the last stop on a patient’s treatment path?”, „Incidence of hypertension during pregnancy and its influence on length of pregnancy”, “The prevalence of diabetes mellitus in pregnancy and its influence on gestation period”, “A patient with a family history of rectal cancer”. Współautor rozdziału w monografii naukowej “International Congress of Young Medical Scientists: Abstract Book”. Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Paliatywnej przy Zakładzie Opieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Aktywny członek Studenckiego Koła Naukowego Położnictwa, Ginekologii i Onkologii Ginekologicznej oraz Studenckiego Koła Naukowego Reumatologii i Chorób Układowych Tkanki Łącznej w Bydgoszczy.

Klaudia Górna – studentka V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczka wielu konferencji, na których występowała z własnymi referatami, m.in.: „Prawo człowieka do kremacji w świetle instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Ad resurgendum cum Christo”, „O początkach dyplomacji u starożytnych Rzymian”, „Zasada dobra wspólnego w Konstytucji RP”. Prezes Koła Jurystów Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Sapere Aude, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego UMK.

Uczniowie:

Jakub Grześkowiak – uczeń trzeciej klasy I LO w Lesznie. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Historia i życie” oraz konkursu „Dziedzictwo Reformacji w Wielkopolsce”. Zdobywca drugiej nagrody w międzyszkolnym konkursie regionalnym „Cudze chwalicie, swego nie znacie… - Życie kreślone historią. Wojenne losy naszych najbliższych” oraz w finale konkursu na pracę z zakresu nauk przyrodniczych „Katedra Uczniowska”.

Jędrzej Smok – uczeń drugiej klasy I LO w Kościanie. Laureat Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego Supermatematyk 2016/17 oraz Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Pangea 2016/17. Został wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo