Młodzi, zdolni ze stypendiami

Dodano: 01 grudnia 2016

Czterech młodych i zdolnych mieszkańców Ziemi Kościańskiej na ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 30 listopada 2016 roku, otrzymało jednorazowe stypendium Starosty Kościańskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego.

- Niedawno spotkałem się ze stypendystami – uczniami i studentami z powiatu kościańskiego, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i powiedziałem im, że powinni być z siebie dumni, bo są kwiatem swojego pokolenia. Państwu powtórzę to samo – powiedział starosta Bernard Turski, zwracając się do stypendystów. - Jesteście drodzy Państwo dowodem na to, że warto w siebie inwestować, warto się uczyć, zdobywać wiedzę, poszerzać horyzonty. Stypendium, które otrzymaliście jest pewnego rodzaju nagrodą za wysiłek i ciężką pracę, ale mam nadzieję, wierzę w to, że również zachętą, by dalej się rozwijać i kształcić – powiedział B. Turski.

Stypendia w ramach tego programu przyznawane są od 2006 roku. W tym czasie stypendium otrzymało 10 uczniów i 17 studentów z powiatu kościańskiego. Wysokość stypendium w przypadku uczniów wynosi maksymalnie 1 000 złotych, natomiast w przypadku studentów to kwota maksymalnie 1 500 złotych.

W tym roku o stypendium Starosty Kościańskiego ubiegało się 7 studentów. Stypendium otrzymało czworo z nich:

Klaudia Górna – studentka IV roku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo. Brała czynny udział w konferencjach naukowych, gdzie wygłaszała referaty m.in. o prawach człowieka. Aktywnie pracowała w akademickich kołach naukowych.

Bartosz Wojtkowiak – student V roku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na kierunku lekarskim. Udziela się w Studenckim Kole Naukowym Chirurgii Dziecięcej oraz Studenckim Kole Naukowym Chorób Zakaźnych.

Mikołaj Wojciechowski – student II roku studiów uzupełniających magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku historia. Brał czynny udział w konferencjach naukowych (m.in. Społeczności lokalne w Rzeczypospolitej polsko – litewskiej XI-XVIII w., Ceremoniał w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Synowie i córki Klio. Historycy jako autorytet). Autor publikacji naukowych poruszających problemy Żydów.  

Mikołaj Buchwald – student V roku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku kognitywistyka. Autor i współautor projektów naukowych i neuronaukowych. Brał czynny udział w konferencjach naukowych oraz prowadził warsztaty naukowe.