Ministerstwo Środowiska odpowiada w sprawie kompleksowej polityki geologiczno - surowcowej Polski

Przedstawiamy odpowiedź Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa Prof. dr. hab. Mariusza – Oriona Jędryska na zapytanie Starosty Kościańskiego, czy samorządy będą mogły brać udział w tworzeniu kompleksowej polityki geologiczno – surowcowej Polski.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo