Minister w szkole

Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak odwiedził 9 stycznia 2013 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Niecodziennego gościa przed halą sportową powitali Arleta Adamczak - Puk, dyrektor szkoły, Andrzej Jęcz, Starosta Kościański oraz Małgorzata Adamczak, poseł na Sejm RP.

Spotkanie z młodzieżą, delegacjami szkół z regionu, licznie przybyłymi gośćmi, wśród których byli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, wojska, policji i straży odbyło się na hali sportowej.

Witając ministra, jego delegację w skład której wchodził m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysława Cieniuch Arleta Adamczak - Puk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych podkreśliła, że przed współczesną szkołą stają nowe, bardziej skomplikowane zadania. To nie tylko - zaznaczyła - chęć wpasowania się ze swoją ofertą edukacyjną w potrzeby rynku. Nie chcemy i nie możemy zapominać o pracy wychowawczej nad rozwojem tradycji szkoły, jej obrzędowości, wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu, umiłowania ojczyzny i braterstwa. Takich wzorców - podkreśliła - można szukać w Polskim Wojsku. Dyrektor Adamczak przypomniała, że nauka w klasie o profilu wojskowym rozpoczęła się 1 września 2009 roku. Było to możliwe - zaznaczyła - dzięki akceptacji i zaufaniu Starosty Kościańskiego, który zgodził się na taki profil kształcenia oraz merytorycznemu i praktycznemu wsparciu pułkownika Marka Śmietany. Dyrektor szkoły wspomniała także swojego przyjaciela Tadeusza Mizuro, nauczyciela historii z Leszna, który swoim podejściem do wartości patriotycznych i wychowania młodzieży był dla niej inspiracją do realizacji tego edukacyjnego projektu.

Tworząc klasę o profilu wojskowym - podkreśliła dyrektor Adamczak - daliśmy młodzieży możliwość uczestniczenia w niecodziennych wydarzeniach, co nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie podpisali porozumień o współpracy z 69 Pułkiem Przeciwlotniczym im. Gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”, a teraz 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym. Mając na uwadze dalszy rozwój młodzieży uczącej w klasach mundurowych pragniemy - mówiła - dzisiaj w obecności pana ministra i zaproszonych gości podpisać porozumienie z 19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym.

Dyrektor szkoły podkreśliła, że udział uczniów w życiu wojska to niezaprzeczalny i istotny element promocji zawodowej służby wojskowej. W tym roku pierwsi absolwenci klasy wojskowej - poinformowała - zdali maturę i część z nich wybrała dalszą ścieżkę kariery zawodowej w Narodowych Siłach Rezerwy. Wydaje się - zaznaczyła na zakończenie dyrektor Adamczak - Puk - że przy dużym zainteresowaniu młodzieży wojskowością, chęcią związania z mundurem – zasadnym staje się opracowanie jednolitych przepisów dotyczących funkcjonowania i dalszego kształcenia absolwentów wszystkich klas mundurowych.

Minister Siemoniak podziękował za zaproszenie. Przyznał, że to poseł Małgorzata Adamczak namówiła go do tej wizyty mówiąc, że w Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie dzieje się coś ważnego i szczególnego. Zwracając się do uczniów mówił, że warto w młodym wieku decydować się na podwyższanie sobie poprzeczki. Ucząc się w wojskowej klasie - podkreślił - to oznacza, że robicie to co wszyscy, ale także trochę więcej. Minister docenił fakt, że wszyscy absolwenci pierwszego rocznika klasy wojskowej w Nietążkowie zdali maturę. Warto być w klasach mundurowych, nie tylko wojskowych, także dlatego, że poza wartościami nadrzędnymi, takimi jak patriotyzm i chęć służenia innym, nauka w takiej klasie daje wyjątkową satysfakcję z tego co się robi. Taka edukacja daje perspektywę ciekawej kariery zawodowej. Mówiąc o wojsku minister stwierdził - polska armia bardzo się zmienia, od kilku lat jest armią zawodową. Nasze państwo przeznacza bardzo duże środki na modernizację tej armii. Nie ma dobrej armii, dobrej obrony bez ludzi. Bez ludzi, którzy będą gotowi do poświęcenia, bez ludzi, którzy będą widzieli wyższą wartość w swojej służbie nowoczesna armia na nic się nie zda. Z podziwem i szacunkiem patrzę na tych, którzy wiążą się ze służbą wojskową. Od młodych ludzi będzie zależało jak w przyszłości wojsko, policja i inne służby będą działały. Minister podkreślił, że odkąd powstała armia zawodowa, to wojsko musi zabiegać o ludzi. Jeśli chcemy -mówił - by armia była nie tylko armią profesjonalistów, ale armią ludzi którzy opierają swoje życie na pewnych wartościach to musimy o nich zabiegać. W życiu można robić wiele rzeczy, a wiadomo, że służba wojskowa, służba w policji, czy straży wcale nie jest łatwą drogą. Kto szuka łatwych rzeczy nie powinien się na to decydować, ale kto szuka poczucia, że zrobił coś dobrego dla kraju to na pewno w siłach zbrojnych znajdzie swoje miejsce. Życzył młodzieży determinacji i konsekwencji na tej drodze. Zwracając się do dyrektora szkoły, nauczycieli i starosty poprosił by nadal kontynuowali to dobre, patriotyczne szaleństwo.

Zwracając się do młodzieży i gości szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Cieniuch przypomniał, że kiedyś, przed 40 laty, gdy był w szkole to miał okazję brać udział w podobnym spotkaniu. Przekonało go ono do związania swojego życia z wojskiem. Spotkanie z młodzieżą sprawiło mu - jak przyznał dużą przyjemność. Widzę wśród was - powiedział - wielu przyszłych, dobrych żołnierzy. Mówiąc o służbie w polskiej armii zarysował poszczególne jej etapy, zasady naboru i możliwości jakie ona daje.

Wizycie ministra towarzyszyło podpisanie porozumienia o współpracy między 19 Samodzielnym Oddziałem Geograficznym oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Podobną umowę zawarł także Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych w Poznaniu. Porozumienie zakłada współpracę z zakresu edukacji obywatelskiej. Samodzielny Oddział Geograficzny (SOG) zobowiązał się m.in. do wspierania działań służących pro obronnemu i patriotycznemu wychowaniu młodzieży, uczestnictwa we wspólnie organizowanych uroczystościach i przedsięwzięciach mających charakter wojskowy, wspólnej realizacji szkoleń. Samodzielny Oddział Geograficzny zobowiązał się do wsparcia merytorycznego i logistycznego ustalonych na każdy rok punktów planu współpracy. Młodzież będzie miała możliwość brania udziału w dniach otwartych koszar, w pokazach sprzętu wojskowego, w spotkaniach z uczestnikami misji wojskowych i stabilizacyjnych. SOG udostępni uczniom swoich instruktorów i pomieszczenia wykładowe do realizacji pro obronnych zajęć. Uczniowie otrzymają także wydawnictwa i materiały promocyjne o tematyce obronnej i topograficznej.

Po uroczystym podpisaniu umów uczniowie mieli okazję do zadania ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi kilku pytań. Patrycja Łukaszczyk spytała o to co trzeba zrobić, żeby pracować w ochronie ministra. Wyraźnie rozbawiony gość przyznał, że po deklaracji pani dyrektor, iż ubierze się na zielono nic go już nie zaskoczy. - Ministra ochrania żandarmeria wojskowa, wystarczy więc wybrać odpowiednią ścieżkę kariery zawodowej. Kobiety ochraniają marszałek sejmu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by ochraniały ministra obrony.

Uczniów najbardziej interesowało jednak, czy mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji do Narodowych Sił Rezerwowych lub przy ubieganiu się o indeks na uczelni wojskowej. Minister rozwiał ich nadzieje. - Nie ma takiego przepisu. Szanse są równe dla wszystkich. Myślę, że w sensie dodatkowych punktów nie ma takiej potrzeby, bo ja sądzę, że ci, którzy są w klasach mundurowych, są tak zmotywowani, przygotowani do tego, że wszelkie wymogi teoretyczne i wyniki na maturze mają takie, że nie ma co do tego wątpliwości. Ja pamiętam takie czasy, że były punkty za różne rzeczy przy egzaminach i to bardziej psuło niż pomagało. Krystian Dusza spytał, czy nauka w liceum wojskowym zostanie mu zaliczona na poczet służby przygotowawczej w Narodowych Siłach Zbrojnych. Minister udzielił negatywnej odpowiedzi. Po szkole mundurowej, łatwiej będzie ją przejść - stwierdził Tomasz Siemoniak. Na zakończenie Jagoda Majorczyk spytał ministra o jego największy sukces. Minister przyznał, że ma nadzieję, iż największy sukces jest jeszcze przed nim. Za swój największy sukces na stanowisku ministra uznał to, że w ubiegłym roku wszyscy żołnierze otrzymali podwyżkę.

Na zakończenie wizyty minister Siemoniak i generał Cieniuch wpisali się pamiątkowej księgi szkoły. Goście z rąk młodzieży trzymali pamiątkowe grawertony. Spotkanie zakończył pokaz umiejętności sprawnościowych uczniów klasy wojskowej i strażackiej. Jego uczestnicy z rąk szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława Cieniucha otrzymali drobne upominki.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo