Mikro, mali i średni

Od 1 stycznia 2005 roku wprowadzono szereg istotnych zmian dostosowujących prawo polskie do zaleceń Komisji Europejskiej.

Z punktu widzenia możliwości aplikowania o fundusze unijne bardzo ważne jest określenie definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy. Tak więc:

 1. mikroprzedsiębiorca:
  • zatrudnia średniorocznie do 10 pracowników,
  • jego roczny obrót netto w złotych, albo suma aktywów bilansu nie przekracza równowartości 2 mln €
 2. mały przedsiębiorca:
  • zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
  • jego roczny obrót netto w złotych, albo suma aktywów bilansu nie przekracza równowartości 10 mln €
 3. średni przedsiębiorca:
  • zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
  • jego roczny obrót netto nie przekracza równowartości 50 mln €, albo suma aktywów bilansu nie przekracza równowartości 43 mln €.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo