List Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do mieszkańców Powiatu Kościańskiego.

Pragnę wyrazić podziw i szacunek dla mieszkańców Ziemi Kościańskiej, którzy dali piękny wyraz swojemu patriotyzmowi, uczestnicząc w uroczystych obchodach inauguracji 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Upamiętnienie wydarzeń z 1918 roku, jednych z najważniejszych w dziejach naszego państwa, w tym kontekście odgrywa niezwykle pozytywną rolę, będąc swoistą lekcją historii i okazją do głębokiego przeżycia własnego związku z ojczyzną.

Kościańskie uroczystości w ważny sposób wpisały się w tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Jako Prezydent Rzeczpospolitej uczestnicząc w licznych spotkaniach rocznicowych miałem możność utwierdzić się w przekonaniu, że patriotyzm także i dzisiaj jest wartością niezbywalną w życiu społeczeństwa. Miłość do ojczyzny to pozytywna, twórcza postawa, która nie wyklucza szacunku i przyjaznej współpracy z kimkolwiek. Dla odpowiedzialnego bycia oraz osiągnięcia przez nasz kraj właściwego statusu w Europie trzeba przede wszystkim wiedzieć, co znaczy być Polakiem – jakie wydarzenia z naszej przeszłości budzą w nas dumę, do jakich tradycji pragniemy nawiązywać, jakimi zasadami i ideami możemy się współcześnie inspirować. Nowoczesność nie wyklucza patriotyzmu, a nowoczesny patriotyzm każe łączyć szacunek z własnych osiągnięć z refleksją nad tym, jak spożytkować doświadczenia historii dla dobrej przyszłości naszego współczesnego państwa i społeczeństwa.

Kiedy z takiej perspektywy spoglądamy na wydarzenia 1918 roku, na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim fenomen spójnego, solidarnego współdziałania naszych przodków. Niezależnie od stanu społecznego, miejsca zamieszkania, poglądów politycznych, Polacy zjednoczyli wówczas wysiłki, kierując je na jeden, najważniejszy cel, jakim była niepodległość ojczyzny. Po 123 latach niewoli ziścił się sen całych pokoleń polskich powstańców, wieszczów, działaczy niepodległościowych, wszystkich Polaków. Od Wybrzeża do Tatr, od Wielkopolski aż po Kresy Wschodnie – wszędzie na ustach i w sercach rozbrzmiewało zawołanie: Polonia restituta! ! Wódz Naczelny Armii Polskiej Józef Piłsudski notyfikował rządom i narodom istnienie Państwa Polskiego Niepodległego powstałego z woli całego narodu i opierającego się na podstawach demokratycznych (…), ustroju zbudowanym na porządku i sprawiedliwości.

Ale nasz kraj nie wykorzystałby tak dobrze tej historycznej szansy, nie zagospodarowałby odzyskanej suwerenności, gdyby nie umiejętność wzniesienia się ponad podziały, której wyraz dały wówczas tak elity, jak i zwykli obywatele, jednocząc w obywatelskim sojuszu wysiłki dla budowy Rzeczpospolitej. To, że młode państwo polskie obroniło się przed zewnętrzną agresją, że zdołało umocnić swoją pozycję zwycięstwem z bolszewicką Rosją, świadczyło o sile charakteru narodu polskiego, którego woli istnienia i decydowania o swoim losie nie zdołały złamać lata niewoli. Scalanie niepodległego kraju z trzech części w jedną, spójną, dobrze funkcjonującą całość możliwe było dzięki poczuciu, że każda cząstka polskiej ziemi może wnieść swój niepowtarzalny wkład w rozwój odrodzonego państwa.

Podobne refleksje nasuwają się w odniesieniu do Powstania Wielkopolskiego, jedynego w naszych dziejach – jeśli nie liczyć Powstania Wielkopolskiego z 1806 roku – zrywu powstańczego zwieńczonego całkowitym powodzeniem. Także tutaj, na Ziemi Kościańskiej, stanęli obok siebie przedstawiciele wszystkich grup społecznych, zawodów i orientacji politycznych, by wspólnie walczyć o przyłączenie Wielkopolski do odrodzonego państwa polskiego. Nikt w Wielkopolsce ani pozostałych dzielnicach kraju nie godził się z myślą, by ziemia, która była kolebką naszej państwowości, znalazła się poza granicami niepodległego państwa polskiego. A jednak obecność w obrębie tych granic trzeba było w sposób realny wywalczyć. Z wielkim szacunkiem spoglądamy na heroizm powstańców wielkopolskich, którzy w grudniu 1918 roku stanęli do walki o polskość tej ziemi. Ich ofiarność, a przede wszystkim zdolność solidarnego i sprawnego współdziałania w służbie celów najważniejszych to wspaniały wzór odwagi i odpowiedzialności w myśleniu o przyszłość kraju.

Z uznaniem i satysfakcją obserwuję zaangażowanie, z jakim mieszkańcy polskich gmin i powiatów upamiętniają najważniejsze wydarzenia przeszłości. Trudno przecenić aktywność lokalnych władz i organizacji społecznych, lecz przede wszystkim chodzi o własny, spontaniczny i autentyczny udział Polek i Polaków w takich inicjatywach. Umacnia to moje przekonanie, że Polacy doskonale rozumieją fundamentalną rolę, jaką patriotyzm, pojmowany jako otwarta i pozytywna postawa afirmacji własnego kraju, odgrywa dla rozwoju naszego współczesnego państwa i społeczeństwa. Dziękując jeszcze raz za inicjatywę organizacji obchodów rocznicy niepodległości i Powstania Wielkopolskiego, pragnę zarazem złożyć wszystkim Państwu, mieszkańcom Ziemi Kościańskiej, najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Lech Kaczyński
(-)
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo