Letnie szkolenia i warsztaty w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości

4 lipca 2018 roku bezpłatna porada doradcy podatkowego,

12 lipca 2018 roku - „RODO - zmiany w ochronie danych osobowych w 2018 r.”,

19 lipca 2018 roku - Zarządzanie Zmianą,

1 sierpnia 2018 roku – Skuteczna strategia e-SPRZEDAŻY.

Spotkanie 4 lipca jest dla tych osób które planują założyć własną działalność gospodarczą. Dyżur doradcy odbędzie się dnia 04 lipca 2018 roku w godzinach od 11:00 do 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie przy ul. Dworcowej 1 (budynek Dworca PKP, I piętro).

Spotkanie organizowane jest w ramach akcji „START BIZNES” - Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Zaangażowani w akcję doradcy będą udzielać bezpłatnych porad dotyczących w szczególności optymalizacji podatkowej oraz procedur przy zakładaniu biznesu.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani poradą doradcy podatkowego, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie (w celach organizacyjnych) drogą mailową biuro@owp.koscian.net lub telefoniczną pod numerem 65 512 77 83.

Zainteresowanych tematem RODO, którzy dotąd nie zdążyli zapoznać się z wchodzącymi zmianami, zapraszamy na kolejne spotkanie  „RODO - zmiany w ochronie danych

Choć sama świadomość zmian jest odczuwalna, wciąż pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z zastosowaniem nowych aktów prawnych. Pragniemy zaznajomić Państwa z problematyką ochrony danych. Chcemy też uczulić Państwa na istotę tego zagadnienia, aby uchronić przed poważnymi konsekwencjami przewidzianymi przez nowe regulacje prawne.

Szkolenie skoncentrowane wyłącznie na wprowadzanych zmianach poprowadzą adwokaci z Adwokackiej Spółki Partnerskiej Malczewski Stoczczak Matyaszczyk w Lesznie, którzy specjalizują się w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Po szkoleniu będzie można skorzystać z konsultacji indywidualnych.

Koszt szkolenia: 100,00 zł +23% VAT od 1 osoby. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lipca 2018 roku. Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83 oraz na stronie www.owp.koscian.net.

Wszystkich, którzy pragną wyrwać się z rutyny, oswoić z procesem zmian i nauczyć się wykorzystywać je do osiągania sukcesów osobistych i zawodowych zapraszamy na warsztaty pod hasłem ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 19 lipca 2018 r. w godz. 10.00-13.00 do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)

Rutyna to nasz największy wróg, który ogranicza rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Przeciwwagą dla niej jest ZMIANA. To ona jest siłą napędową życia, szeroko pojętej działalności i kariery zawodowej.

Celem szkolenia jest ukształtowanie wewnętrznego przekonania o sile i nieograniczonych możliwościach rozwoju inicjowanego właśnie przez zmiany. Zarządzanie zmianą to istota świadomej egzystencji w czasie i przestrzeni człowieka, który potrafi zapanować nad otaczającą go rzeczywistością. Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom wiedzę, która będzie szczególnie wartościowa, aby każdą budzącą obawy zmianę w życiu "oswoić".

Spotkanie pozbawione jest sztywnej formuły przekazu. Prowadzone jest w sposób dynamiczny a dla uczestników w stylu przyjaznym i jednocześnie spontanicznym. Uczestnicy w większości sami i z łatwością dokonują analizy przyswajanej treści szkolenia, poddają się refleksji i wyciągają prawidłowe wnioski.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Franciszek Olejniczak.

Koszt: 123 zł brutto za osobę. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lipca 2018 roku.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83 oraz na stronie www.owp.koscian.net.

Wszystkich zainteresowanych tematyką e-handlu zapraszamy na szkolenie pod hasłem SKUTECZNA STRATEGIA e-SPRZEDAŻY 1 sierpnia 2018 r. w godz. 10.00-17.00.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają gotowe kompendium wiedzy przydatnej dla każdego przedsiębiorcy, który za pomocą Internetu chce pozyskiwać klientów. Dla większości małych i średnich firm jest to obecnie jedyna forma reklamy, która daje się łatwo analizować pod kątem skuteczności, pozwala wyciągać szybko wnioski, co najbardziej interesuje klientów i dostosowywać do zmian swoją ofertę. Szkolenie prowadzone będzie w aktywnej interakcji między trenerem a uczestnikami. Będzie też czas na dyskusję i zadawanie pytań.

Szkolenie poprowadzi Sławomir Kubiński. Koszt: 330 zł brutto za osobę

Cena obejmuje:

▪ udział w jednodniowych warsztatach,
▪ możliwość indywidualnych konsultacji i ćwiczeń na własnych materiałach,
▪ materiały szkoleniowe,
▪ certyfikat udziału w szkoleniu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 lipca 2018 roku.

Więcej informacji pod nr telefonu 65 512 77 83 oraz na stronie www.owp.koscian.net.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo