Kwalifikacja wojskowa w powiecie kościańskim - podsumowanie

Dnia 24 lutego 2016 r. na terenie powiatu kościańskiego zakończyła się trwająca od 1 lutego 2016 r. w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie kwalifikacja wojskowa.

Obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kościanie podlegali mężczyźni z terenu powiatu kościańskiego rocznika 1997 i roczników 1992-1996, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto wzywano kobiety urodzone w latach 1992-1997, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych lub będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kościanie stawiło się 459 mężczyzn rocznika podstawowego, 23 osoby rocznika starszego oraz 12 kobiet. W trakcie kwalifikacji wojskowej wezwane osoby miały możliwość uzyskania informacji od przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie dotyczące funkcjonowania i organizacji Sił Zbrojnych RP oraz uregulowań wynikających z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo