Kryzys i rodzina

Kryzysom w rodzinie było poświęcone seminarium zorganizowane 24 października 2017 roku w Kościanie. Jego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, wsparcia organizacyjnego udzielił Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Seminarium „Rodzina w Kryzysie” zorganizowano w ramach projektu „Wielkopolska stawia na rodzinę”.

Seminarium skierowane było do pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, funkcjonariuszy policji. Wzięło w nim udział ponad 70 specjalistów z różnych placówek z terenu Powiatu Kościańskiego, ale również z Powiatu Wolsztyńskiego i Grodziskiego.

Witająca gości organizatorka seminarium, dyrektor PCPR w Kościanie, Małgorzata Przybyła podkreślała, że w rodzinie, w której dorośli potrafią zapanować nad trudnościami, potrafią się porozumieć, jest szansa na zbudowanie uczuciowych, twórczych, przyjaznych relacji z dziećmi. Tylko takie relacje warunkują, że dziecko wyrośnie na odpowiedzialnego, zdolnego do miłości i do aktywnego udziału w życiu społecznym człowieka.

Seminarium otworzył Bernard Turski, Starosta Kościański. Wyraził radość z kolejnego efektu współpracy między PCPR w Kościanie, a wielkopolskim oddziałem Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Mówiąc o rodzinie podkreślił, że w powszechnym odczuciu to symbol bezpieczeństwa, wsparcia, poczucia bliskości. Tak być powinno. Hasło dzisiejszego spotkania, „Rodzina w kryzysie”, mówi nam – podkreślił starosta - że niestety nie zawsze tak jest.

Zwracając się do zebranych starosta Turski powiedział m.in. - to Państwo w swoim życiu zawodowym dotykacie rzeczywistości i jej smutnych cieni, które swoim zaangażowaniem i pracą próbujecie rozjaśnić. (…) Mam nadzieję, że to seminarium, wymiana informacji, a także czekające na nas 4 prelekcje, które dotkną istotnych i szczegółowych kwestii podniosą poziom naszej wiedzy, skłonią do twórczych refleksji, zaowocują ciekawymi inicjatywami, które spowodują, że dzisiejsze spotkanie to nie będzie spotkanie ostatnie.   

Prelegentami były osoby, które zawodowo zajmują się rodzinami przeżywającymi kryzys. Dorota Pielichowska -Borysiewicz, dyrektor Domu Dziecka w Kórniku mówiła o przywiązaniu i więziach jako podstawie pomocy dziecku i rodzinie. Z kolei Justyna Piekarska, kurator zawodowy w Zespole Kuratorów przy SR Poznań Grunwald, mówiła o roli kuratora rodzinnego wobec rodziny w kryzysie. Kolejnym mówcą była Kornelia Romanowska-Suwiczak, prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Kościanie. Pani prokurator przybliżyła temat kryzysu w rodzinie w oparciu o statystykę spraw prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Kościanie. Ostatnim gościem seminarium był Jacek Tylewicz, sędzia, karnista w stanie spoczynku, który podzielił się ze słuchaczami kilkoma uwagami na temat tzw. reformy sądownictwa w odniesieniu do Konstytucji, mówił także o swoich bogatych doświadczeniach w rozstrzyganiu spraw związanych z przemocą w rodzinie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo