Kościański szpital w sieci

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie znalazł się na liście placówek medycznych  zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali.

Ministerstwo Zdrowia i ustawodawca zakładają, że ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadzi nowe rozwiązania, które usprawnią organizacje udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale i przyszpitalne przychodnie. W myśl przyjętych założeń poprawie ulegnie dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Zmiany pozwolą zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami. Ministerstwo jest zdania, że rozwiązania przyjęte w ustawie zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali. Na funkcjonowanie powstałego systemu będzie przeznaczonych 93% środków, z których do tej pory było finansowane leczenie szpitalne. Szpital będzie miał gwarancje finansowe bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

- Jestem spokojny i zadowolony, że całość naszego szpitala, wszystkie poradnie i procedury lecznicze weszły do sieci – przyznaje dr Piotr Lehmann, dyrektor SP ZOZ w Kościanie. W sieci szpitali, co mnie szczególnie cieszy znalazła się ortopedia, a nie znalazła się tylko poradnia reumatologiczna, ale jej działalność może być finansowana w ramach finansowania oddziału wewnętrznego. Szczegóły finansowe sieci poznamy pod koniec sierpnia, a nowe zasady finansowania będą obowiązywały od 1 października 2017 roku – dodaje Lehmann.  

Minister zdrowia zapewnia, że szpitale, które spełniły kryteria i znalazły się w sieci, będą miały zagwarantowane ryczałtowe finansowanie przez 4 lata. Listy będą obowiązywały od 1 października tego roku do 30 czerwca 2021 roku.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo