Kościańscy policjanci świętowali

Służby mundurowe to jeden z najważniejszych filarów budujących poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, bez którego nie byłoby mowy o sprawnym funkcjonowaniu państwa – powiedział starosta Bernard Turski, zwracając się do funkcjonariuszy podczas kościańskiego „Święta Policji”. - O wadze pracy służb policyjnych niech świadczy fakt, że powstały one już w pierwszym roku niepodległości Polski. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Kościańskiej, a także wysokie lokaty w rankingach wykrywalności przestępstw, to rezultaty oddania, zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich państwa – B. Turski zwrócił się do funkcjonariuszy.

W piątek, 21 lipca 2017 roku, policjanci z powiatu kościańskiego obchodzili 98. rocznicę powstania Policji.

W uroczystości, oprócz funkcjonariuszy z terenu Ziemi Kościańskiej, udział wzięli także samorządowcy ze starostą Bernardem Turskim na czele, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji oraz zaproszeni goście. Na tegorocznym „Święcie Policji” obecny był także przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu naczelnik Wydziału Konwojowego mł. insp. Rafał Pastusiak, który wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Kościanie insp. Andrzejem Zakrzewskim wręczał funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie. Specjalnymi odznaczeniami uhonorowane zostały także osoby na co dzień współpracujące z Komendą Powiatową Policji w Kościanie.

Ponadto Starosta Kościański, doceniając współpracę kościańskich policjantów z samorządem powiatowym, przyznał specjalną nagrodę asp. Izabeli Czerwińskiej z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług dziedzinie w realizacji ustawowych zadań Policji nadał Brązowy Medal za zasługi dla Policji Bernardowi Turskiemu - Staroście Kościańskiemu. Odznaczenie zostało wręczone w dniu 19 lipca 2017 r.  podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji  Poznaniu.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 27 czerwca  2017 r.  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków,  wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę został odznaczony asp. szt. Adam Kaźmierczak - kierownik Posterunku Policji w Czempiniu. Odznaczenie zostanie wręczone w terminie wyznaczonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Decyzją  z dnia  5 lipca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług  i osiągnięć służbowych  w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego nadał Brązową Odznakę Zasłużony Policjant kom. Konradowi Stróżyńskiemu- z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji. Odznaczenie zostanie wręczone w terminie wyznaczonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Uchwałą  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego nadano Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

- mł. asp. Łukaszowi Szczerbalowi - starszemu dzielnicowemu PP w Czempiniu,

- asp. Sławomirowi Szlachetce – dzielnicowemu PP w Śmiglu;

 Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

- mł. insp. Andrzejowi  Zakrzewskiemu - Komendantowi Powiatowemu Policji w Kościanie

- st. asp. Leszkowi Gajewskiemu - kierownikowi Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji 

 

MIANOWANIE NA WYŻSZE STOPNIE POLICYJNE:

Rozkazem z dnia 6 lipca 2017 r. Komendant Główny Policji mianował z dniem 24 lipca 2017 r.

-inspektorem Policji

-mł. insp. Andrzeja Zakrzewskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie  (warto podkreślić, że jest to awans w drodze wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych)

Akt mianowania został wręczony w dniu 19 lipca 2017 r. w czasie wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu.

 Rozkazem z dnia 12 lipca 2017 r. Komendant Główny Policji mianował z dniem 24 lipca 2017 r.

-młodszym  inspektorem Policji

- podinsp. Przemysława Mielocha - I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie,

-podinspektorem Policji

-nadkomisarza Mateusza Marszewskiego -Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

Rozkazem  z dnia 5 lipca 2017 r.  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – mianował z dniem 24 lipca 2017r.: 

- aspirantem sztabowym Policji,

- st. asp.  Leszka Gajewskiego – Kierownika Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji,

- st. asp.  Artura Harasimczuka – detektywa Wydziału Kryminalnego

- st. asp. Przemysława Maćkowiaka-  asystenta Wydziału Ruchu Drogowego,

- st. asp. Radosława Nowaka– specjalistę Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych,

- st. asp. Łukasza Ogrodowczyka -dzielnicowego Wydziału Prewencji.

- starszym aspirantem Policji

- asp. Tomasza Bajstoka - dzielnicowego PP w Czempiniu

- asp. Dariusza Baranowskiego - zastępcę dyżurnego Wydziału  Prewencji,

- asp. Joannę Biedermann-Spławską - zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego.

- aspirantem Policji

- mł. asp.  Macieja Banaszaka-kontrolera ruchu drogowego Wydziału Ruchu Drogowego,

- mł. asp. Mariusza Bultrowicza- technika Kryminalistycznego Wydziału Kryminalnego,

- mł. asp.  Izabelę Czerwińską  - asystenta Wydziału Prewencji  (awans w drodze wyróżnienia za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych),

- mł. asp.  Adriana Grzegorczyka - starszego dzielnicowego Wydziału Prewencji,

- mł. asp.  Marka Ludwiczaka - asystenta Wydziału Prewencji,

- mł. asp.  Annę Pawlik - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- mł. asp.  Pawła Skórzewskiego - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- mł. asp.   Łukasza Szulca - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- mł. asp. Krzysztofa Wojtkowiaka - kierownika Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Wydziału Kryminalnego.

- młodszym aspirantem Policji

- sierż. szt. Rolanda Chrósta  - dzielnicowego Wydziału Prewencji,

- sierż. szt. Szymona Łącznego - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- sierż. szt. Tomasza Ogrodowczyka - detektywa Wydziału Kryminalnego,

- sierż. szt. Piotra Piątyszka - zastępcę dyżurnego Wydziału Prewencji.

Rozkazem z dnia 5 lipca 2017 r.  Komendant Wojewódzki Policji  w Poznaniu  mianował  z dniem 24 lipca 2017 r.:

- sierżantem sztabowym Policji:

- st. sierż.  Patryka Klupczyńskiego – dzielnicowego PP w Krzywiniu.

-starszym sierżantem Policji:

- sierż. Ziemowita Antkowiaka - dzielnicowego Wydziału Prewencji

- sierż. Michała Czubę  – policjanta Posterunku Policji w Czempiniu,

- sierż.  Adama Fornalskiego - referenta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Adama Jądra -  referenta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Krzysztofa Kowalskiego - policjanta Wydziału Kryminalnego,

- sierż. Przemysława Kraśniewskiego - referenta  PP w Krzywiniu,

- sierż. Joanną Kretschmer- policjanta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Jakuba Kulasińskiego – policjanta  PP w Czempiniu,

- sierż. Martynę Michalską - referenta Wydziału Kryminalnego,

- sierż. Tomasza Piechowiaka - referenta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Jakuba Ratajczaka - referenta Wydziału Prewencji,

- sierż.  Sebastiana Sołtysiaka - policjanta Wydziału Ruchu Drogowego,

- sierż. Krzysztofa Tórza - referenta PP w Krzywiniu,

- sierż. Krzysztofa Wirę – referenta Wydziału Kryminalnego.

Rozkazem z tego samego dnia  Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – mianował z dniem 24 lipca 2017 r. na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Policji to jest:

- sierżanta Policji:

- st. post. Piotra Bielejewskiego - policjanta  Wydziału Prewencji,

- st. post. Mateusza Korytowskiego –policjanta Wydziału Prewencji,

- st. post. Katarzyne Langner  – policjanta PP w Krzywiniu,

- st. post. Zuzannę Piętkę - policjanta Wydziału Prewencji,

- st. post. Łukasza Samóla – policjanta PP w Krzywiniu.

Rozkazem z dnia 7 lipca 2017 r. Komendant Powiatowy Policji w Kościanie mianował z dniem 24 lipca 2017 r.

- starszym posterunkowym Policji:

- post. Łukasza Chrapko - policjanta Wydziału Prewencji,

- post. Beatę Jąder - policjanta Wydziału Prewencji,

- post. Krystiana Włodarkiewicza -  policjanta Wydziału Prewencji.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo